Kommentarer, kverulering og kommunisme

Kamerat Tymi Gabrielsen og Store Sol sine blogger har én merkbar ting til felles (rent bortsett fra at begge er RU-bloggere): kommentarfeltet deres lever deres egne, syke liv.

Som god kamerat forsøker jeg å være med i kommentar-krigen, men mengden skrullinger med ord-diare ganget med min iboende latskap gjør at jeg sjelden gidder å lese alle de utrolig lange innleggene. Denne gangen gikk diskusjonen på kapitalisme vs sosialisme (klassiker) hvorpå jeg ikke klarer å la være å legge til at det selvfølgelig er kommunismen som er det beste systemet. Sånt fører jo til at en må svare for seg.

*kremt*

Først- hva mener jeg når jeg sier kommunisme? Det er få begreper jeg møter så mange rare forestillinger om som kommunismen. Alt fra at jeg ønsker meg en Stalin-grå ettpartistat der alle bor i mørke, små kollektiver og spiser rå poteter til at jeg ønsker meg en verden der alle holder hverandre i hendene, plukker blomster og har det like fint mens de jobber som når de danser. Begge deler er misvisende. Kommunisme er et økonomisk system, og kan oppsummeres med det å «gi etter evne og få etter behov». Kommunisme kan beskrives som dugnads eller sammarbeidsøkonomi. Det er non-profitt-arbeide man gjør sammen for å fylle et behov. Vi finner eksempler på kommunistisk økonomi mange steder: alt fra dugnad i boretslaget til Wikipedia og Pirate Bay. «Alle trenger pen bakgård. Alle hjelper til» «Alle kan noe- alle skriver» og «Jeg har en sang, ergo kan du få den av meg». Ikke noe heftig statlig styring eller planøkonomi- men frivillig, non-profit samarbeid. Alle som har lyst til å lese mer inngående på temaet henvises til Elvis.

Så- markedsøkonomi? En kjekk kar utfordrer meg til å stille spørsmål rundt det. Jeg har noen utfordringer til markedsøkonomien:

1. Hvordan løser dere miljøproblemer? En del kjekke bedriftsledere ble intervjuet om etisk ledelse og bærekraftig utvikling. «Hvorfor skjer det ingen utvikling når alle sier de er for?» spurte journalisten. «Vel,» svarte bedriftslederen, «profitten kommer i første rekke, skjønner du».

2. Hvordan forholder du deg til fildeling og piratkopiering? Her utkonkurerer teknologien kapitalismen glatt. Det er mer praktisk å «stjele» (les: dele) enn å kjøpe.  Teknologisk utvikling gjør kapitalismen inneffektiv. Du trenger ikke noe marked for å fortelle hva slags sanger folk vil laste ned. Hvordan kan du si at markedsøkonomi fungerer bedre?

Jeg kunne gitt mange flere utfordringer, men det for greie seg med disse. Å fatte seg i korthet er også en kunst.  Svar utbedes ^_^

5 kommentarer til “Kommentarer, kverulering og kommunisme”

 1. Takk for hyggelig velkomst om at jeg er en skrulling med ordiare.

  Jeg skal gjøre en ting klart. Når jeg tilbyr å svare deg så forbeholder jeg meg samtidig retten å svare akkurat så langt som jeg føler det er nødvendig for å gi et fullverdig svar. Hvis mengden ord og setninger er av mer betydning for deg enn hva som faktisk står skrevet, så er dette et meningsløst prosjekt.

  For å ta de 2 spørsmålene dine først, gratulerer, du har faktisk klart å finne 2 relativt bra spørsmål, selv om jeg forventet flere og mer omfattende.

  1. Miljøproblemene vi ser i dag, og som vi frykter blir verre i fremtiden må vel sies å være problemer som følge av den teknologiske utviklingen i samfunnet, dvs at det er biler, produksjon av el. strøm, og generelt flere varer som først og fremst truer miljøet. Her har jeg ikke tenkt å lure meg unna i formuleringen, siden jeg allerede har sagt at det var kapitalismen vi kunne takke for denne utviklingen.
  Før jeg svarer må jeg derfor bare spørre raskt om du er enig, siden du gir meg dette spørsmålet som en utfordring til markedsøkonomien?? I så fall vil du være totalt uenig med Tymi, som mener denne utviklingen ville skjedd uavhengig av markedsøkonomien.

  Så til svaret ditt. Jeg ser ikke noen løsning på problemene uten at kapitalismen er involvert. Jeg forstår disse «kjekke bedriftslederne» du snakker om veldig godt. Den graden av ulønnsomhet en innsats for miljøet hadde betydd for hans bedrift ville resultert i at han selv måtte sagt til sine ansatte «enten må dere ned i lønn, eller så må dere arbeidere enda hardere for samme lønn». Selv om «alle» som du sier var for en bedring av miljøet, så er ikke «alle» for å gå ned i lønn.

  Her kommer vi inn på en ting jeg faktisk tror både du og jeg må si oss helt enige i, nemlig at ansvaret for å redde miljøet ligger hos oss mennesker alene. Det er ikke noe som helst problem å stå fram å si at man ønsker bedre miljø, da er det noe helt annet å faktisk gjøre noe med det, foreløpig er veldig få av oss så veldig hypp på å faktisk gjøre noe med det.
  All den strømmen vi bruker i verden i dag produseres i stor grad av miljøfiendlige kraftverk.
  Stort sett alle varene du kjøper i dag har blitt skapt og funnet veien til deg gjennom en hel kjede av miljøfiendlige prosesser. Helt fra røyken fra fabrikkpipa som produserte den, til eksosen fra varebilen som transporterte den til butikken din.

  Alle sider av politikken er stort sett enige om at vi har gjort oss avhengige av det som forurenser, forskjellen er at høyresiden innser at vi ikke er villige til å gi slipp på alt for å bedre miljøet. Derimot kan vi bruke den teknlogiske utviklingen, som enda pågår, til å forbedre miljøet igjen.
  Her er dere uenig, dere mener vi bør stoppe med mest mulig forurensing nå med en gang. Her tviler jeg på at du forstår kompleksiteten av dine egne meninger. Hvis vi skulle legge fra oss bilen og flyet ville dagens samfunn tatt flere steg tilbake, alt ville blitt ekstremt mer ueffektivt. Feks ville det å komme seg på jobb tatt uendelig lenger tid, og jobbtiden ville følgelig blitt mindre og mer stressende, og verdiskapningen mindre. Kanskje gir dette endelig rom for 6-timersdagen deres??? En uendelig mengde mennesker ville samtidg blitt nødt å finne seg en ny jobb.

  Du vil kanskje ikke tro det, men markedsøkonomien har faktisk allerede gjort mye FOR miljøet. Den har utviklet biler som bruker mindre bensin, og dermed forurenser mindre. Den har utviklet solcellepaneler i tillegg til flere andre alternative strømkilder. I bunn og grunn er hele konseptet til markedsøkonomien om å skape mest mulig med minst mulig ressurser, på kortest mulig tid, mye mer miljøvennlig enn sosialøkonomien.

  Og til slutt. Dersom vi (samfunnet) bare begynner å kreve fler miljøvennlige produkter, så vil markedsøkonomien øyeblikkelig svare. Den har ikke noe valg. Hvis folk begynner å bare kjøpe el-biler og varmepumper, så vil det produseres mer av disse (de vil følgelig bli billigere også), og bensinbiler og oljeovner vil forsvinne pga konkursgang.

  Så til ditt spørsmål 2.

  Det er ganske feil å si at teknolgien utkonkurerer kapitalismen, da kan du heller si at den utkonkurerer plateprodusentene, fordi det er de som taper penger på det. Jeg tar meg friheten til å definere ordet økonomi for deg, ettersom du virker å trenge en slik definisjon. Økonomi handler om fordelingen av knappe ressurser som har alternativt bruk.
  Kapitalismen er et økonomisk system, og fildeling er til det beste for økonomien som helhet, etterrsom knappe ressurser (musikk) fordeles til et større antall mennesker ved bruk av mindre arbeidskraft (salg av cder).
  Arbeidskraft er igjen en ressurs det er knapphet på, og den arbeidskraften har alternativt bruk, mulighten til fildeling har fjernet behovet om menneskelig arbeidskraft for å selge musikk, fordi internett fordeler musikken raskere og billigere (mer effektivt).

  «Det er mer praktisk å “stjele” (les: dele) enn å kjøpe. Teknologisk utvikling gjør kapitalismen inneffektiv. Du trenger ikke noe marked for å fortelle hva slags sanger folk vil laste ned. Hvordan kan du si at markedsøkonomi fungerer bedre?»

  Jeg beklager å si det, men alt det som står skrevet her gir absolutt ingen mening.

  At en gjeng plateprodusenter nå er bitre fordi de ikke lenger tjener så mye som de gjorde før, gir ikke grunnlag for å slakte kapitalismen som økonomisk system. Dette er ikke førstegang ny teknologi og effektivitet gjør livet surt for en bestemt interessegruppe.
  Da e-postmuligheten kom, så sluttet folk å sende så mye vanlige brev via posten, følgelig tjener posten mindre penger, følgelig tjener alle leverandører av utstyr til posten penger, osvosvosv. Da TV-en kom, gikk salget av Aviser rundt om i verden enormt ned, følgelig tjente avisene mindre penger.
  Jeg kan komme med uendelig mange flere eksempler, men jeg vet at du hater å lese skrevne ord, sikkert enda mer når de legger alle dine politiske argumenter i ruiner.
  Poenget mitt er at ingen av disse eksemplene, nemlig at en viss gruppe mennesker tjener mindre penger enn før, betyr at kapitalismen ikke fungerer. Tvert om betyr det at den fungerer som pokker. Samfunnet som helhet tjener på at det går an å laste ned musikk på nettet. Og det er i den retningen det bør gå.
  Fildeling hadde forøvrig ikke vært mulig uten at folk flest hadde fått internett tilgang, det fikk de ikke som følge av at Telenor gjorde dugnadsarbeid, det fikk de fordi Telenor så penger å tjene på å levere internett til flest mulig.

  Fildeling i den forstand at man deler, er uansett ikke no bevis på at Kommunisme fungerer, selv om det sikkert passer deg godt å si det. Å dele et album med alle vha et museklikk, er ikke det samme som om plateprodusenter og plateselgere skulle gjøre samme arbeid som før, for så å bare gi alle så mange CDer de vil helt gratis.

  Så en kommentar til din forherligelse av dugnadsarbeid. Jeg har selv vært på veldig mange dugnader i forb. med skole og idrettslag. For meg har det vært en gjenganger at noen sluntrer unna, men alikevel får nyte av resultatet.
  Skjønner du ikke at hvis alle bare skal gi etter evne og få etter behov, så øker behovene grenseløst. Evnen til å gi derimot, drepes ved å se at andre får like mye som deg, uten å gi like mye. Et slikt prinsipp undergraver rettferdigheten.

 2. Fancy. Kjapt levert.

  Bare så du vet det, er det flere skrullinger med ord-diare på bloggen til Tymi (c: Og det er mye å gripe fatt i og svare på her.

  1. Ja, miljø-ødeleggelsene henger sammen med kapitalismen. Jeg skjønner ikke hva Tymi vaser med. Ja, vi er nødt til å sette inn tiltak mot forrurensning nå- og dette står ikke i motsetning til å videreutvikle miljøvennlig teknologi. Å resirkulere melkekartonger og la være å bygge gasskraftverk som ikke skal renses før om et år (les: mongstad) er nødvendige akkutt-tiltak. Jeg kunne ramset opp i fleng.

  Når deg gjelder miljøvennelig teknologi, mener jeg faktisk at kapitalismen er et hinder. Det har blitt utviklet en rekke hydrogen-drevne og lignende «ikke-bensin-drevne-biler» de siste årene. Patentene på disse er kjøpt av General Motors, slik at de ikke skal produseres og true markedet for «vanlige», samt at selskapet skal kunne ha monopol på teknologien når oljen tar slutt. Hadde det ikke vært mer logisk å sette de mer miljøvennlige løsningene i produksjon, når behovet for dem er akutt?

  Resten av greiene skal jeg svare på siden. Når jeg har litt bedre tid (c:

 3. Jeg kan si noe om Mongstadsaken før du svarer mer. Jeg er faktisk imponert over at dere greier å gjøre den saken til noe negativt for miljøet. Når Norge ønsker å bygge et gasskraftverk, så er det vel nærliggende å tro at de gjør det pga økt etterspørsel etter energi i Norge.
  Dere synes tydeligvis at det er bedre at Norge kjøper forurensende energi fra utlandet, og samtidig kan «ha sitt på det rene» med at vi ikke produserer slikt selv. Jeg ser ikke hvorfor dette er bedre, ettersom miljøet taper like mye uansett hvor energien produseres.
  At Norge skal gå fram med et godt eksempel for andre land er også meningsløst. Det må jo bety at Norge hittil, siden vi aldri har hatt gasskraftverk, har vært et enormt godt eksempel for alle andre land. Har dette gjort at færre land bygger gasskraftverk?? Nei.
  Så kommer den morsomme påstanden at vi kunne hatt rensing fra dag 1. Da er det 2 alternativer, enten bygge gasskraftverket senere, eller sette inn rensingen tidligere. Begge er like dårlige. Statoil kunne ikke vente lengre da de allerede hadde begynt å betale dagbøter pga forsinkelsene. Og når de sier at renseteknologien ikke vil være ferdig utviklet med en gang gasskraftverket står ferdig, så skjønner jeg ikke hvorfor de skulle lyve om det, jeg tror kanskje de vet best hvor lang tid de trenger for å utvikle sikkelig rensingsteknologi.
  At Norge samtidig kan være med å utvikle slik teknologi, gjøre den billigere, og selge den til andre er både bra for Norge, og for miljøet som blir bedre. Det er ikke utenkelig at slik teknologi vil bli lønnsom i fremtiden med tanke på mer fokus på klima, CO2-kvoter o.l.

  Når det gjelder miljøvennlige biler virker det dessverre igjen som du snakker uten tilstrekkelig kunnskap og forståelse. Det er helt riktig som du sier at prototyper på mer miljøvennlige biler er laget og at forskningen på det pågår for fullt, det betyr dessverre ikke at de er klare for å settes i produksjon.
  Argumentet ditt om at de kjøpte patentene for at ikke markedet for bensinbiler skulle trues er selvmotsigende; hvis disse nye bilene virkelig var kapable til å true markedet for bensinbiler, så ville vel ikke innehaverne solgt patenten til GM. de ville jo tjent mye mer på å begynne å produsere bilene. Likeså ville GM når de hadde patenten, begynt å produsere slike biler, dersom det er slik du insinuerer at de ville truet bensinbilmarkedet.
  At behovet for noe er akutt, betyr ikke at tilbudet er tilstedet, tvert i mot betyr det som oftest det motsatte. Det er feks akutt behov for mat i sultrammede land, tror du det er så enkelt at det bare er å sette igang produksjon av mat? Det er en eneste grunn til at det forskes på mer miljøvennlige biler, det er fordi markedet kommer til å etterspørre det.
  Nå er ikke jeg noen kjemiker, men det lille jeg har lest om hydrogenbiler, er at problemet foreløpig er at det det krever så mye energi å utvinne hydrogen fra vann, at det vil veie opp for det vi forurenser mindre. Da sier det seg selv at det ikke er vits. Vi venter fortsatt på teknologi som skal gjøre utvinningen av hydrogen billigere, og dermed både mer lønnsom og mer miljøvennlig.
  Forøvrig produseres det biler som går både på elektrisitet og bio-diesel, men det hjelper ikke når folk likevel velger bensinbiler. Det gjør de naturlig nok fordi det både er billigere og bedre.
  Det er forøvrig dere som ønsker høyere avgifter på nye biler som forurenser mindre, det resulterer i at flere kjøper gamle biler som forurenser mer.

  Dere tror alltid det ville vært så mye bedre om bare staten kunne bestemt at sånn og sånn skal det være. Feks bestemt at fra nå av skal det bare produseres hydrogenbiler.

  Resultatet hadde blitt at det å kjøre bil hadde blitt enormt mye dyrere, færre mennesker hadde hatt råd til bil, og livskvaliteten hadde sunket for en rekke mennesker. Verst hadde det gådd utover de med dårligst råd.

  Jeg tolker ut fra teksten din at du ser negativt på monopol? Ett fritt marked vil alltid motvirke monopol, eks hvis noen har monopol på å selge melk, og gjør det med ekstremt høy profitt, så vil det lønne seg for noen andre å begynne selge melk med mindre profitt og lavere pris, da vil flere folk kjøpe den billigere melk, og melk vil bli tilgjengelig for flere mennesker enn under et monopol.

  Under en sosialøkonomi derimot, er monopol hovedregelen, staten utgjør monopol på alt, og det blir forbudt med private aktører. Dette er et eldorado for både grådige og late mennesker. Hvis noen har monopol på å selge melk feks, og de har en lov som sikrer dem det monopolet, så finns det rett og slett ingen grunn for dem til å forbedre kvaliteten eller senke prisen, fordi folk vil kjøpe melka uansett, hvem andre skal de kjøpe den fra?
  Det kan også sløses med råvarer ved å tilby varer som bare et mindretall av befolkningen ønsker, det stalig eide monopolet trenger ikke frykte ulønnsomhet eller tap av penger, fordi det er ikke demmers egne penger de taper, det er skattebetalernes penger, og skattebetalerne er lovpålagte å betale, så de betaler enten de vil ha produktet eller ikke.
  Jeg leste blant annet at din politiske leder, Mimir, foreslo at staten etablerte offentlig musikkstudio og plateselskap, slik at alle kunne få råd å lage musikk. Resultatet ville blitt at jeg kunne laget drittmusikk, som 10 mennesker i norge ønsker å kjøpe, og du ville blitt tvunget til å betale for denne produksjonen. Jeg synes det er galt.

 4. Jeg venter i spenning på at kapitalismens skyggesider skal bli kledd naken på en brutal måte av RUs røde armè!

  Hvis du foretrekker å spørre flere spørsmål i stedet for å svare meg, så gjerne det.

 5. Sorry, har vært smått busy (c;

  Kan ikke du lese artikkelen jeg har linket til over?
  Den er en utdyping av både mitt syn på kommunisme, samt en utdyping av problemer jeg mener kapitalismen skaper.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.