Frp kan ingenting om integrering

Samtidig som Siv Jensen og Per Willy Amundsen var overalt i media og snakket om snikislamisering, fæle Malmö, radikal islam, islam som mørk ideologi, halalmat i fengsler og hvordan norsk integreringspolitikk hadde spilt fullstendig fallitt, slapp IMDI – Inkluderings og mangfoldsdirektoratet sin årlige statusraport.

Raporten, som har fått navnet Hvordan går det med integreringen?, tar for seg alt fra spørsmål om sysselsetting og bruk av sosialstønad til innvandrernes egne erfaringer og generelle holdinger til invandring i befolkningen. Jeg anbefaler alle som kaster seg ut i debatt om integrering og innvandringsspørsmål i disse dager å bruke en time eller to på den.

Raporten viser nemlig at integreringen av innvandrere i Norge går forbausende bra. Fra 2006 til 2008 kan du se store forbedringer i hvor mange førstegangsinnvandrere som har jobb, hvor mange innvandrerbarn som går i barnehage og hvor mange som tar høyere utdannelse.

Raporten viser også at de færreste innvandrere som mottar trygdeytelser og sosialstønad, gjør det over lengre tid. Over 66% kommer seg ut i jobb etter to år. Innvandrere fra Pakistan og Sri Lanka mottar nesten ikke sosialstønad i det hele tatt, men går rett ut i arbeidslivet. Selv om innvandrere som gruppe har lavere inntekt og sysselsetting enn resten av befolkningen, har det aldri vært flere innvandrere i jobb enn det var i 2008.

Rapporten konkluderer med at hvis vi definerer integrering som at invandrere deltar i yrkeslivet, har gode norskkunnskaper, tar høyere utdannelse, samt at barn av innvandrere klarer seg bra på skolen, så går integreringen i riktig retning. Ting kan definitivt bli bedre, men det er ikke på sin plass å snakke om noen krise i integreringspolitikken.

Det spennende er Per-Willy Amundsen sitt svar da Klassekampen konfronterte ham med resultatet av raporten: (KK, onsdag 4. mars)

Innvandringspolitisk talsmann for FRP, Per Willy Amundsen har ikkje lese årsrapporten frå Imdi, men meiner det er ein forenkling å måle integrering etter indikatorar som arbeid, utdanning og levekår. – Vi er langt unna der vi skal vere. Det går ikkje an å lukke ago og gøyme seg bak statistikk om arbeid, seier han. Amundsen er også skeptisk til å slå fast en samanheng mellom god integrering og butid i landet.

Det er her jeg blir sittende og måpe. Hvis man ikke kan måle integrering etter faktorer som arbeid, utdannelse og levekår, hva måler man integrering etter da? Og hva baserer Frp utsagnene sine om «integreringskrise» på da?

IMDI mener selv at den norske debatten er preget av begrepsforvirring. Spørsmålet om innvandreres kultur kontra tradisjonell, norsk kultur, er ikke et spørsmål om integrering, men assimilering. Å integrere noen er å gjøre dem til en del av samfunnet.

Å assimilere noen er å gjøre dem likest mulig menneskene i det eksisterende samfunnet. I den samme raporten kommer det frem at for 4 av 10 nordmenn er det svært viktig at invandrerne på arbeidsplassen deres ligner mest mulig på dem i livsstil og oppførsel. De samme 36% som vil stemme FRP når de går hardt ut mot snikislamifisering?

Det spennende med begrepet «snikislamifisering» er jo at det er noe ikkemålbart du merker små tegn til i samfunnet. Budskapet er at «du ser mye fremmed rundt deg og blir bekymret – vi sier du har en grunn til det.»

Og ja – siden snikislamifisering er en bevisst agenda som blir iverksatt i smug, må muslimer ha planer for Norges utvikling de ikke deler med oss andre – en slags felles, hemmelig organisering for langsom endring og utvanning av det bestående. En skikkelig konspirasjon som kommer til uttrykk gjennom en enkelt hijab-berte som vil bli politi og halalmat i fengslene.

Når du skal konstruere en konspirasjon med utgangspunkt i folk sin fremmedfrykt, trenger du ikke undersøke hvordan integreringen fungerer i Norge. Du trenger ikke forholde deg til forskning eller raporter fra departementene som styrer med sånt. Du trenger ikke fakta.

Det holder med enkelthistorier, med eksempler «alle» har sett, det holder med følelser. FRP setter dagsordenen med et problem de har funnet på selv og en løsning de har funnet på selv. Det verste er at det funker.

, , ,

20 kommentarer til “Frp kan ingenting om integrering”

 1. Hva er definisjonen på integrering?

  At man har jobb eller går på skole og ser ut til å gli inn?

  Vil man da si at selvmordbomberne i london U i 2005 var velintegrerte? De hadde middelklassebakgrunn og var ansatt som svært velfungerende.

  Hva med han bangladesheren som var ansatt ved HiO og som grisebanket sin tenårings-hentebrud. Velintegrert?

 2. Jeg er mest sjokkert over hvor nedlatende man mener aa ha rett til aa uttale seg overfor FRP-politikere. Posten til PoPSiCLe er talende.

 3. Det er jo typisk at de med fremmedfrykt skal komme med at “alle har sett det” fordi de som har sett det da vil føle det er riktig. Det er litt som å si at alle svaner er hvite, men det kan man aldri vite, for det kan jo finnes svarte også bare at ingen har sett de. If you catch my drift?

  Problemet med FrP er at de alltid skaper en illusjon om at statistikk ikke er noe “folk flest” forstår… Det er jo ganske nedverdigende i grunn. Og å trekke helt reell statistikk i tvil på den måten skaper en negativ og stor kløft mellom folk med lav og høy utdannelse fordi det skapes et bilde av lavere utdannede som dumme. Men det er jo faktisk FrP som fremstiller dem slik, tullet inn i så mye bobleplast at det blir forkledd som en akademiker-ytring. Teit er det!

 4. Jeg vil tro at Frp bruker BBG-faktoren for å måle integrasjon: Antall damer i Burka med Barnevogn på Grønland.

 5. Oi, jeg leste litt feil og trodde hijab-bertas største ønske var å ende opp som halal-mat i fengselet, etter først å ha kommet dit som politi. Det var konspirasjonen sin, det!

 6. Velvel… leser man rapporten litt nøyere, så vil man se at det er en lavere andel “ikke-vestlige” innvandrere i arbeid enn det som er ønskelig – særlig kvinneandelen er her meget lav.

  En stor grunn til at “integreringen går så bra” er at det har kommet til en stor mengde vestlige innvandrere, særlig arbeidsmarkedsinnvandrere, særlig fra Polen, som har bidratt til god statistikk.

  Jeg sier ikke at ikke integreringen har blitt bedre, for det viser vel rapporten at den har, men at det fremdeles er mye arbeid igjen før alle innvandrere, fra alle land, er like vellykket integrert.

  Særlig somaliere virker å slite med dårlig integrering, uansett hvilket målemiddel man bruker: ser man på sysselsettingen i denne folkegruppen, så ser man en total på 36%, og en kvinneandel på bare 24% – ikke akkurat en ønskelig situasjon. Kvinneandelen fra Pakistan, Afghanistan, Irak og til dels også Tyrkia er godt under 50%. De fleste også under 40%.

  Ikke at det er et mål i seg selv å jobbe utenfor hjemmet, men måler man andelen integrasjon også ved omgang med norsktalende, det være seg kollegaer eller andre (bedre) integrerte innvandrere, så virker det som om enkelte kommer dårlig ut.

 7. noko av deg eg tykkjer eg skummelt med omgrepet snikislamiseringa er at det innheld to veldig farlege ting:

  eit dei som gjer noko i smug som øydelegg vårt samfunn og strir mot våre verdiar.

  ein skal sjølvsagt vere forsiktig med å trekke sånne parallellar, men eg tykkjer denne typen retorikk minner mykje om den antisemittiske retorikken frå byrjinga av det nittande århundre. ein skil ut enkeltmenneske på bakgrunn av ein eigenskap, religion (som om muslimer var ein homogen gruppe), og ein set dei i mot oss og vårt samfunn. sjå berre på ordet snik, ordet snik inneber at dei gjer noko dei ikkje har rett til, og at dei tilsynelatande gjer det i smug, utan at vi skal merke det. det er latterleg når dei fleste av døma på såkalla snikislamisering er tiltak som er sette i verk etter demokratiske prosseser og dermed ikkje akkurat i smug.

  det heile vert så altfor tydeleg når ein ser korleis amundsen&co vil måle interegrering. det er trist at så mange ikkje kan sjå verdien av eit samfunn med kulturelt og religiøst mangfal.

  takk for fin post! skal definitivt sjekke ut raporten, og få nokre tal å slå i bordet med neste gong eg diskuterer innvandring!

 8. Jeg sitter egentlig bare og smiler for meg selv, jeg. Også blir jeg så fryktelig glad for partiet jeg har valgt har så mange flinke folk. Slik som Virrvarr. Bra skrevet, og jeg er helt enig i at du burde prøve å sende inn til en avis eller noe slikt.

 9. Bernt: Vil du ha mer nøyaktige tall, kan det være lurt å gå til kilden, ikke bare lese omtalen av rapporten. I IMDI’s rapport skriver de:
  “Ved inngangen til 2009 er utsiktene for norsk økonomi og arbeidsliv usikre, og det ventes høyere ­ledighet. Men før finanskrisen satte inn, kom høykonjunkturen også innvandrere til gode. I fjerde kvartal 2007 var til sammen over 213 000 innvandrere sysselsatt i det norske arbeidsmarkedet, 32 000 flere enn året før.3) Mange av disse var arbeidsinnvandrere fra nye EU-land. Sysselsettingen blant innvandrere økte med hele 6 prosentpoeng (til 63 prosent) i perioden 2005−2007. Samtidig sank arbeidsledigheten, som i august 2008 var på 4,7 prosent blant innvandrere og 1,5 prosent i befolkningen for øvrig.”

 10. 2006-2008 var veldig gode økonomiske år i kongedømmet Norge. Det er interessant å se hva som skjer nå når ledigheten øker med hensyn til innvandrere/ikke-etniske-nordmenn på arbeidsmarkedet. Det er jo også en indikator på integrering.

 11. “Selv om innvandrere som gruppe har lavere inntekt og sysselsetting enn resten av befolkningen, har det aldri vært flere innvandrere i jobb enn det var i 2008.”

  Glemt “islamifisering” og denslags avsporinger… det jeg lurer på når jeg leser sånt som setningen over er: Antallet (regner med dette inkluderer de som allerede er her) øker. Så at det er flere i jobb i rent antall, trenger ikke bety at integreringen eller arebidsdeltakelsen har blitt bedre, den kan faktisk til og med ha blitt verre for alt jeg vet. Jeg bare synes det er grenseløst frusterende at man ikke kan operere med proporsjonale tall istedenfor tall som kan gi sterkt inntrykk at er håndplukket for å se bra ut.

 12. Det du peker på er kjernen i den såkalte integreringsdebatten i Norge. Den bygger nesten ikke på annet enn følelser og enkeltpersoners enkeltopplevelser. Når noen har sett en mistilpasset somalier, så betyr det at alle somaliere er mistilpasset. Når noen kjenner en integrert somalier med jobb og frivillig engasjement er han unntaket som bekrefter regelen.

 13. FrP-folka ønsker sjølvsagt også at innvandrarane skal snakke bra norsk og vere sjølvforsørga og slikt. Men først og framst vil eg tru dei tenker på kulturell integrering, i forståinga: Folk er ikkje integrert før dei tek til seg våre kulturelle kjenneteikn. Ja, no refererer eg til eigen post, som du har lese, Ida.

  Eg og du kan reflektere over eigen manglande evne til å avlese andre folk sine kulturelle kejnneteikn, og sjå på det som eigen inkompetanse. Men utgangspunktet for FrP er så enkelt som dette:

  Nordmenn burde sleppe å føle seg kulturelt inkompetente i eige land.

  Altså: Når eg føler meg dum, bør evrda rundt meg bli lettare å forstå. Innvandrarane bør fluksens knekke kleskodane våre og finne ut kva signal som passar best å sende ut. Dei bør ha leverpostei på kneippen og snakke om engelsk fotball i lunsjen. Og kvinnene deira bør vere like tilgjengelege/utilgjengelege som dei norske, og ingen bør vere redde for å få ein muslimsk far med hagle på døra etter å ha pult deilege Fatimeh og latt vere å ringe henne etterpå.
  Dei bør sjå ut som oss, og snakke som oss. DÅ er dei integrert.

 14. Hmmm….
  …føler litt på at jeg er blitt snikVirrvarrifisert den siste tiden….
  tror det er på tide å gjøre noe. kanskje jeg skal starte en blogg eller facebookkampanje eller noe.
  …eller sende ut et lovforslag – det pleier å virke…
  😉

  Synes du har gjort en god analyse om integrering og det er som vanlig godt skrevet – enig med valk – du bør få noen av innleggene dine i avisene fra tid til annen.

  Er også veldig enig i at Frp kan forholde seg til enkel logikk, mens det krever litt mer (men ikke så veldig mye – sånn egentlig) intellektuell kapasitet, for å nøste opp i det.

  Synes ellers det er sjokkerende at de kommer unna med så dårlige eksempler. Jeg synes jo at eksemplene om forpleiningstilbud i landets fengsler og lokale tilpasninger på enkelte av skolene i Oslo også er svært dårlige, de er utrykk for et åpent og liberalt samfunn, nettopp slike verdier Siv Jensen og Frp påstår at de er de fremste forsvarerer av!.

Legg inn en kommentar

%d