Vurderer du Steinerskolen?

Jeg har skrevet om Steinerskolen tidligere, og får stadig vekk spørsmål i kommentarfeltet og på epost om jeg vil anbefale del eller den Steinerskolen. Siden jeg skrev innlegget mitt om Steinerskolen på denne tiden i 2007 har jeg kommet frem til at jeg ikke ville sendt mine barn på noen Steinerskole uansett, så jeg kommer ikke til å anbefale én skole frem for en annen.

(Likevel kan det være verdt å merke seg at Steinerskolen i Moss og Steinerskolen på Nesodden er regnet for de mest «ekstreme» antroposofene, mens Oslo By Steinerskole ligger nærmest opp til en offentlig læreplan.) Jeg tenkte at jeg skulle redegjøre litt for hvorfor jeg mener Steinerskolen er problematisk, utover grunnene jeg oppgir i det forrige innlegget mitt:

Steinerskolen – en religiøs friskole:

Som du sikkert vet, er Steinerskolen en friskole basert på alternativ pedagogikk, i motsettning til en religiøs friskole, som er basert på en bestemt type livssyn. Så langt, så vel. Problemet er hva den alternative pedagogikken er bygget på. I Steinerskolens tilfelle er den bygget på Rudolf Steiner sine visjoner – visjoner de fleste av oss vil definere som religiøse visjoner.

På denne måten kan vi si at mens en religiøs friskole lærer barn å lese og skrive, i tillegg til å gjøre det i en ramme der et bestemt livssyn forkynnes, er måten det barna lærer å lese og skrive på innenfor Steinerskolen det religiøse elementet. Hva er problemet med en pedagogikk basert på en religiøs visjon? At den ikke endres eller utprøves over tid.

Det finnes like lite empirisk data for at steinerpedagogikk fungerer godt undervisningsmessig som det gjør for at homeopatmedisin har en helbredende effekt. Steinerskolen forkynner ikke en bestemt religiøs rettning, men pedagogikken deres er religiøs.

Et statisk barnesyn:

Så hva er pedagogikk? Måten du lærer folk noe, i de fleste tilfeller måten du lærer barn noe. Steinerpedagogikk er basert på Rudolf Steiner sitt syn på barns utvikling, et statisk barndomssyn som går ut på at barn har særegne kvaliteter og kjennetegn ettersom hvor gamle de blir.

Dette er grunnen til at Steinerskolen er den eneste skolen der seksåringer ikke begynner i første klasse, men fortsetter å gå i barnehaven eller i egne «miniklubber» til de er syv, fordi man mener det skjer noe med barnet når det blir syv år. 13-åringer er sånn. 15-åringer er sånn. 9-åringer er sånn. Alle årskull har sin egen farve, sine egne behov og sine egne utfordringer.

Ulempen? Alle barna som ikke passer inn, samt det faktum at barnebåsene er basert på – nettopp, Rudolf Steiner sine religiøse visjoner. Problembarn, barn som ligger foran klassen, barn som ikke passer inn blir alle forklart utfra antroposofisk syn på menneskeutviklingen. Jeg var for kald og faktaorientert for min aldersgruppe da jeg begynte i sjetteklasse på Steinerskolen, f.eks. Jeg har papir på det (c:


Et totalitært skolesystem:

Jeg kunne formulert en rekke andre grunner til at jeg er Steinerskolemotstander, men de bunner alle sammen ut i idéen om å la barna dine utdannes innenfor et system der alt er basert på religiøse teorier fra forrige århundre.

Barna på den lokale Bibelskolen har kanskje et litt spennende forhold til Passion of the Christ i ettertid, men det påvirker ikke hvordan de lærer gangetabellen. Nei, de færreste foreldre merker noe til antroposofien eller verdenssynet pedagogikken er bygget på.

Ja, barna dine får mye kvalitetstid med akvarellmaling og Shakespeare. Problemet mitt med skolen er i bunn og grunn det samme jeg hadde med den da jeg gikk i seksårsgruppa deres som liten:

Virrvarr:

Hvorfor får jeg ikke tegne med blyant?

Førskolelærer:

Fordi vi har ikke blyanter her.

Virrvarr:

Hvorfor har dere ikke blyanter her?

Førskolelærer:

Fordi vi ikke har blyanter her.

Virrvarr:

Jeg tok med en blyant selv!

Førskolelærer:

Den tar jeg, takk.

I ettertid har jeg lest og blitt forklart hvordan det forhindrer barn å utvikle sin naturlige strek på det tidspunktet om de bruker blyant og kulepenn. Hvorfor? Steiner sa det.

Jeg er skeptisk til Steinerskolen fordi jeg vil bygge grunnlaget kunnskapsnasjonen Norge på andre premisser enn «Steiner sa det». At noe er annerledes enn det bestående, betyr ikke at det ikke kan være mer totalitært enn det bestående. Med mindre du synes at antroposofi er smarte greier, er ikke egentlig Steinerskolen noe for deg.

24 kommentarer om “Vurderer du Steinerskolen?

 1. Jeg er skeptisk til privatskoler for småbarn generelt, men Steinerskolen har jeg alltid vært ekstra skeptisk til. Greit nok at du hører det ene og det andre om skolen fra andre mennesker, men jeg kjenner flere som har gått der og som går der fortsatt. Mange ting er sikkert bra der, men jeg synes som du sier at det er litt skummelt å la hele pedagogikken gå etter hvordan en pussig mann mente at verden var for veldig lenge siden.

 2. Steinerskolen er fin for bråkete utagerende gutter, de får mer plass til å bråke og utegare… Store deler av videregående er brukt til å lytte til slike pompøse Ari-aktige gutter. Dog har det kommet skikkelige mennesker ut av skolen for det 🙂
  Og det er som du sier stor forskjell fra skole til skole.

  «Steiner sa det» som du nevner så fint, var roten til mye irritasjon for flere av oss.

 3. Siden du nevnte Nesodden spesifikt fikk jeg lyst til å bidra med det motsatte på erfaringsskalaen. Der gikk jeg i åtte år, og det mest religiøse jeg fikk med meg var at vi i tillegg til en fyr fra HEF som snakka om borgerlig konfirmasjon som det het den gangen, og en fyr fra statskirka som snakka om statskirkekonfirmasjon hadde vi en fyr fra kristensamfunnet som snakka om konfirmasjonen der. Det er mulig lærerne var klin sprø innerst inne, men i så fall var de gode på å skjule det for elevene.

  Det var ikke en perfekt skole, så klart, men jeg mener at nettopp pedagogikken tilførte meg en hel masse som det ikke virker som om de jeg kjenner som gikk offentlig skole fikk, og som jeg gjerne skulle delt med dem, bevist eller ikke. Som nettopp «ja, det er fint at du kan tegne med blyant, og det skal vi gjøre masse av seinere, men akkurat nå skal vi lære å tegne uten».

 4. Syltegeek:

  Men de forkynner ikke religion, men grunnlaget de underviser på er ikke basert på noe annet enn visjoner de ikke endrer. Jeg synes det er et problem å undervise på bakgrunn av prinsipper som Steiners visjoner. Jeg har hatt masse gode opplevelser med skolen, men det betyr ikke at konseptet deres er bra.

 5. Det ser ut til å være ting ved pedagogikken som funker veldig godt for en del barn, selv om vi ikke veit hvorfor, annet enn at Steiner sa det. Det skal mye til å tenke så mye rart som Rudolf Steiner gjorde uten å slumpe over lure ideer nå og da.

  Men hvordan finne ut hva som er lurt og ikke, og ikke minst hvorfor? Det er vel ikke bare-bare å fikse noe forskning liksom.

 6. Jeg har barn på Steinerskolen, og opplever at det er ting som er bra og ting som er mindre bra. Et problem er at lærerlønningene er så lave at det er vanskelig å rekruttere gode lærere. Flere av lærerne har hverken lærerutdanning eller Steinerskoleutdanning. Det blir liksom litt feil når ungene hverken får det faglige eller det Steinerpedagogiske.
  Jeg har et klart inntrykk av at mange tidligere Steinerskoleelever er svært oppegående og selvstendige. Så noe lurt er det vel i hr. Steiners teorier om undervisning:)

 7. TaxiGudrun: Hvorfor har du valgt bort den offentlige skolen til fordel for Steinerskolen hvis lærerne ikke har noen utdanning og ungene verken får det faglige eller det steinerpedagogiske.

 8. Jeg fikk ikke bruke linjal.

  Jeg gikk på offentlig norsk skole på det hyperpedagogiske menneskefiendtlige overproblematiserende søttitallet. Siden dengang har jeg vært negativt innstilt til myten om at fargerike mennesker i flagrende gevanter nødvendigvis må være veldig kreative. Faktisk viser forskningen at sånne sansere som liker å ta og føle på alt sjelden er de mest kreative. Jeg fikk ikke bruke linjal fordi jeg skulle bruke hele meg, eller noe.

  Det plager meg ikke at jeg ikke fikk bruke linjal. Jeg føler ikke dette seinere har ført til at jeg har måttet jage etter en trygghet jeg aldri fikk. Men jeg føler veldig sterkt at det har formet hva som provoserer meg mest: Folk som er dumme på en sånn måte at de som er smartere ikke får gjort det de skal.

 9. Jeg sliter også med å skjønne hvorfor flere av kommentatorene her ikke klarer å begripe hva Virrvarr mener med religiøst.

  Som pedagogisk metode er Steiner omtrent like bra som den offentlige skolen. De pedagogiske metodene som brukes i den offentlige skolen er basert på religion og ideologi, og i svært liten grad forskning. En skole hvor undervisningen var forskningsbasert ville sett veldig anderledes ut enn den offentlige.

 10. Det er sikkert positive sider med Steinerpedagogikken, selv om jeg er enig med Virrvarr i at dette i bunn og grunn er religiøst og dogmatisk.

  Men jeg tror det er sånn: Barn som går på Steinerskoler (eller andre skoler med spesielle metoder) går der fordi foreldrene er opptatt av hva og hvordan barna lærer. Slike foreldre får jevnt over flinkere barn, uansett skole.

 11. Hege, du spør hvorfor jeg valgte vekk den offentlige skolen.
  Fordi: I utgangspunktet var og er jeg positiv til mye av det Steinerskolene står for. Etter å ha hatt barn i offentlig barnehage, flyttet vi til et sted med Steinerbarnehage, og barna begynte der. De vakre ritualene, sanglekene, treleker, rytmen i dagen og året, opplevdes veldig positivt – ungene elsket det.
  De fortsatte på Steinerskolen. Der ble nok mitt veldig positive bilde noe nyansert. Opplevde f.eks. at de første årene var veldig bra, mens matteundervisningen ikke helt holdt mål når de kom opp i de høyere klasser. Men dette er jo veldig læreravhengig.
  Jeg valgte Steinerskolen fordi det fremsto som et bedre alternativ enn den utarmete norske skole (utarmet både i forhold til økonomi/bygninger/vedlikehold og faglig innhold). Det er alltid pro og contras. Og hverken jeg eller mine nå store barn angrer, selv om vi heller ikke ser på Steinerskolen som noen rosehage!

 12. Hm, jeg gikk på Steinerskolen de tre første skoleåra og jeg trivdes veldig godt, selv om det av og til plagde meg at alle fargene var så går og kjedelige (jeg ville ha plastleker i sterkt grønn, gul, blå og rødt!) og at jeg ikke fikk tegne detaljer. Jeg kom over noen slike tegneblokker her en dag, helt nye, og jeg tegnte litt og skjønner ikke at jeg ikke ble enda mer irritert de tre årene jeg måtte tegne med dem hver dag. (Men lukten av dem minte meg på hvor fint det ellers var på Steinerskolen, de vennene jeg fikk der har jeg ennå, og det er mye mer enn jeg kan si om de skolene jeg har gått på siden den gang, med unntak av videregående).

 13. Virrvarr, eg synst det er litt trist at du brukar ordet «friskole». Det er nytale for «privatskole», og det er så mykje trivelegare å kalla ting for det dei er.

  Når det gjeld pedagogikken, er spørsmålet kor langt den offentlege skulen er komen i sin. Ikkje veit eg om det er lærarane som ikkje kan formidla, eller pedagogikk-faget som er bortevekk, men eg har sett og opplevd ting i den offentlege skulen som får fargeblyant-greiene til å verka som ei fornuftig avveksling frå galskapen.

  Når det er sagt, trur eg ikkje Steinerskulen er noko betre. Poenget er at «Steiner sa det» og «læreplanen seier det» er like religiøse utsagn med mindre 1. læraren har sett seg inn i kva læreplanen er bygd på, heller enn å stola blindt på han, og 2. læreplanen er bygd på forsking, ikkje gjetting.

  1. Veldig enig i det siste du sier her. Når vi vet at læreplanene i offentlig skole er bygget på fikse ideer til politikere som selv mangler utdannelse (stort sett) og sterkt skiftende moter, fremstår steinerskolen som det bedre alternativet. Steinerskolene har i motsetning til offentlig skole et solid teoretisk fundament og 100 års praksis. Steiner bad aldri folk om å tolke ham bokstavrett, og antroposofien forutsetter at den utvikles videre. Det kan være det finnes enkelte personer (ved mindre skoler?) som har misforstått antroposofien og tror Steiner skal tolkes bokstavelig i ett og alt, men jeg har aldri støtt på noen slike selv.

 14. Steinerskolen skremmer meg fordi de (Steinerskolen på Nordstrand, i alle fall) reagerer på kritikk og tvil på samme måte som ekstremt religiøse: er du ikke enig, er det noe galt med deg. Du har ikke skjønt det, stakkars liten. Kritikk = forsøk på å ødelegge. OGSÅ TEGNET ALLE DER HELT LIKT.

 15. I prinsippet er jeg enig – men vurdering av Steinerskolen (o.l.) står i forhold til den skolen ungen ellers plasseres i. Det finnes helt klart offentlige skoler som for mange elever er verre.

  Jeg har barnebarn som har gått fra Osloskolen på sitt verste til steinerskolen på Huseby. Det var mye rart blant lærerne, men dette barnebarnet blomstret opp og i ettertid er det knapt slik at selv eurytmi huskes som plagsomt.

  Og jeg har barnebarn som går i en «utkantskole» i en av Norges middelsstore byer – en offentlig skole som er helt fantastisk.

  Eller er det kanskje slik at de demografiske forholdene gjør denne skolen til en mye bedre skole enn en sentrumsskole i Oslo noe tid tilbake?

  Jeg har også vært med og anbefale barn som har kommet fullstendig på kant med skolen fordi de er litt annerledes enn andre folk å gå over i steinerskole. Ikke av faglige grunner, men fordi eleven ble mer «sett» der. Ble mer et individ.

  Barn er så viktige at jeg aldri vil sette et prinsipp (eller ti) foran det som er til deres individuelle beste.

 16. Uansett hvilken skole man går på, Steinerskole, andre friskoler eller offentlige, så er man helt og holdent prisgitt den læreren man får. Å bli svart med argumentet «Steiner sa det» er lite tilfredstillende både for store og små, med mindre man er totaldedikert antroposof. Og det trenger man vel strengt tatt ikke være for å velge en slik skole for sitt barn.

  Jeg har selv et stk barn på Steinerskole, og et i barnehage, og er så langt fornøyd. Jeg har selv ingen slik bakgrunn, og mener jeg evner å se både fordeler og ulemper med denne skolen.

  Når læreren leser «Dustefjerten» i religionstimen blir jeg glad. Jeg tror neppe Steiner sa at man skulle gjøre det. 🙂

 17. Jeg har fettere som har gått på steinerskolen (tror det er by-sterner’n) i Oslo. Som eldre fetter har det vært min oppgave av å peke og le, si at Rudolf Steiner må ha vært gal, at eurytmi ser helt føkka ut og at det neppe har noen helsemessing fordel over fotball og boksehansker.

  Med årene innebærer dette også rasjonelle diskusjoner. For det lærer de på steinerskolen. De blir også latterlig dårlige i geografi, men de blir gode i handverk (har snekra litt sammen med disse, og de vet hvordan en hammer funker), gode i matematikk, i fysikk og kjemi. I det hele tatt ser det ut som det kommer arbeidsomme, nysgjerrige, kritiske underdogs ut av steinerskolen. De har forsvart sin skole, som de ikke engang har valgt selv, i årevis. De gleder seg til å vise verden at på like vilkår gruser de de andre barna. I videre utdanning anser jeg dette som en god ballast.

  Jeg har med andre ord gått fra kritikker, til å akseptere alternativet. Dette innebærer at jeg har, i årevis, dratt pop-quizer på fetterne mine, være på rare julespill og klasseavsluttning, og snakket med elever, foreldrene deres og læreren.

  Jeg tror ikke de religiøse/filosofiske aspektene steinerskolen tilbyr er noe mindre skadelige enn den kristendommen, homofobien og det rasesynet som presenteres i offentlige skoler. Jeg gikk selv på slike, og de var ok, men kunne ha vært bedre.

  Hvis vi skal til å rangere skoler, har du sett hva gutta og jentene på de internasjonale skolene får til? Eller katolske skoler? Det er muligens noe med disiplin og forventninger som er glemt i offentlige skoler. Hvis du går på en skole som forventer mye, så har du noe å strekke deg etter. Den gjengen der jobber som piska skinn.

 18. Jeg har ikke så mye peiling på antroposofi og sånt og har sånn sett ikke så mye vettugt å si. Men personlig så er jeg ganske positiv til Steinerskolen siden jeg hadde det ganske utmerket der. Gikk på Steinerskolen fra tredje til tiende klasse selv og likte meg veldig godt, men så appelerte det også veldig til personligheten min. Jeg er en ganske dagdrømmende type som liker å være kreativ og sånt og jeg hadde dessuten veldig koselige lærere der. Jeg kan se at det nok ikke er noe som passer like godt for alle, broren min for eksempel gikk på offentlig skole hele oppveksten og jeg kan se at det var det beste for ham siden han er en mer praktisk og realistisk type enn meg, men for meg så var Steinerskolen noe veldig positivt. Med det sagt så likte jeg innleggene dine om Steinerskolen for de var velskrevne og jeg likte hvordan du fant gode sider, så vel som negative. Det ga meg et dypere innblikk som var givende å lese.

 19. Hei! Jeg liker veldig godt det du skriver ellers, men dette innlegget provoserte meg. Du vet tydeligvis veldig lite om steinerskolens pedagogikk. JA, steinerskolen er religiøs, men pedagogikken bygger ikke på religion. Den bygger derimot på at man skal få mer individuell undervisning istedet for å bli dyttet sammen i grupper som man gjør på offentlig skole. Hvor har du det fra? Vi har periodeundervisning og foredrag istedet for lærerbøker. Dette er veldig likt måten man lærer på universitetet, og finnes ikke religiøst. Det fungerer på universitetet, så hvorfor skulle det ikke fungere på steinerskolen? Vi har også mye kunst, noe som heller ikke er religiøst.

  Og for de som synes eurytmi er sært, så kan jeg fortelle at det en en dans som bygger på å bevege seg mer til musikken enn annen dans.

 20. Greit nok at du mener at Steiners tenkning ikke holder som grunnlag for en pedagogikk (selv om mange mener den tvert imot fungerer meget bra). Men nøyaktig hva er det som er så mye bedre med offentlig skole? All pedagogikk bygger på et eller annet. Offentlig skoles pedagogikk er også religiøs, offentlig skole har religiøse seremonier og bygger på det faktum at Norge har en statsreligion (og hvorfor er den religionen så mye bedre/mer troverdig enn antroposofi, som forøvrig er en filosofi og ikke en religion?). I tillegg bygger pedagogikken ved offentlige skoler i overveiende grad på moter og innfall fra politikere som selv har lavere utdannelse enn befolkningsgjennomsnittet. Resultatet blir en pedagogikk med svakt teoretisk fundament og manglende helhetstenkning, og lav kontinuitet ettersom motene skifter. Personer med kjennskap til begge skoleslag sier at offentlig skole holder mye lavere pedagogisk kvalitet enn steinerskolene.

  Steinerskolehaterne er veldig glade i å finne frem 100 år gamle sitater tatt ut av enhver sammenheng og som har svært lite med steinerskolene å gjøre. Vi kunne gjøre det samme, og finne 100 år gamle sitater fra premissgiverne for datidens offentlige skole (eller 50 år gamle for den del). Vi ville finne mye stygt. Svært, svært stygt. Og steinerskolene ville komme svært positivt ut av enhver sammenligning. Selv har jeg gått 12 år på steinerskole og aldri opplevd noe negativt, bare svært fine opplevelser. Jeg hørte nesten aldri ett ord om Rudolf Steiner eller hva han mente, og de aller fleste lærerne var jordnære mennesker som ikke virket spesielt opptatt av Steiner. Jeg møtte aldri en eneste lærer som virket særlig religiøs i den ene eller andre retningen.

  Når det gjelder kulepenner m.v. finnes det faktisk en rekke gode grunner for at barneskolebarn ikke trenger/bør bruke dem. 12 år på steinerskole har gitt meg en vakker håndskrift og estetiske ferdigheter som jeg har stor nytte av. Om det skulle være et slags religiøst-filosofisk argument bak, hva så, hvis det virker? Det er mye i vårt samfunn som vi tar for gitt, som har en religiøs bakgrunn. Jeg har ikke noe imot kulepenner i dag, men er glad for at jeg lærte å skrive og tegne med kvalitetsredskaper og -materialer som man bruker på steinerskolen.

 21. Jeg er en elev som i mange år har vært missfornøyd med den offentlige skolen. Jeg hadde dårlige lærere, og hvis det var noe jeg ikke forsto fikk jeg ikke hjelpen jeg trengte. Det gikk bra på prøver, selv om jeg ikke forsto noe, for jeg kunne bare pugge som en gal, til jeg kunne hvært ord av lærerboken. Jeg satt til slutt igjenn helt utslitt, med bra karakterer, men uten å føle å ha lært noe.

  Derfor valgte jeg å begynne på en videregående steinerskole. Jeg er veldig fornøyd med dette, selv om jeg må inrømme at eurytmi er litt rart.
  Faktisk, selv om jeg ikke forstår helt poenget med eurytmi liker jeg faget og det fjerner stresset mitt og roer meg helt ned.

  Ellers syntes jeg opplegget er genialt. Uten lærerbøker blir man tvunget til å følge intenst med i undervisningen. Man må jobbe mye med, og skrive tekster ut av notater, men det er verdt det.
  Etter hver periode sitter man igjenn med en stolthetsfølelse, etter alt man har oppnådd i denne perioden, og alt arbeidet man har lagt i inn i «silkeboka» (sluttproduktet etter hver periode).

  Når det gjelder lærerene, har jeg aldri hatt så mange gode lærere på en gang. Det har bare vært en lærer jeg har vært missfornøyd med, og etter en felles klage fra klassen, og flere samtaler med ledelsen fikk vi en ny lærer.

  Religion har jeg faktisk aldri hørt eller sett i det hele tatt! Det var mye mer religion på min forrige skole. Faktisk hadde jeg en gang en vikar som prøvde å frelse klassen for våres synder og gjøree oss alle kristne. Dette var en vikar på en offentlig skole!

  Det eneste jeg angrer på med steinerskole er at jeg ikke beggynte tidligere! 😀

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..