Hvordan 18 000 ID-løse asylsøkere ble skurker

I de siste dagene har det vært debatt om asylpolitikk som har stått på dagsordenen. Eller – debatt om asylpolitikk og kriminalitet har vært på dagsordenen.

Som kjent er kriminalitet det eneste viktige å snakke om i asylspørsmål. «Kriminalitet og innvandring» er litt som «Erna Solberg og overvekt» disse dager. Du får ikke snakket om det ene uten på død og liv måtte snakke om det andre.

Frp har konfrontert Arbeiderpartiet med at det er 18 000 kriminelle asylsøkerne i Norge. Hva har de rødgrønne tenkt å gjøre med dem?

Frp har en løsning som går ut på å sette alle identitetsløse asylsøkere i internering – eller fengsel, som det heter på norsk. Hvor tallet om de 18 000 kriminelle asylsøkerne kommer fra? Fra et intervju med Arne Johannesen, leder for politiets fellesforbund. Som han sier det selv:

Bare i 2009 vil 18 000 ID-løse asylsøkere stjele, rane, utøve vold og omsette narkotika.

Johannesen går inn for internering av alle ID-løse asylsøkere i samme intervju. Både Siv Jensen, Per Sandberg og Per-Willy Amundsen benytter seg av Johannesens utsagn om de 18 000 ID-løse asylsøkerne som begår kriminalitet.

Johannesen har på sin side måttet legge seg flat og forklare at, vel, vi har 18 000 asylsøkere uten pass. Vi har ikke 18 000 kriminelle asylsøkere uten pass.

Lilla Sølhusvik skriver i bloggen sin om hvordan hun prøvde å finne tall på hvor mange av de 18 000 asylsøkerne uten pass som drev med ulovlige greier.

– Jeg skjønner ikke hvor de har tallene fra, sier pressevakta i UDI når jeg ringer og spør om hvor mange asylsøkere som begår kriminalitet. Der mener de bestemt at politiet melder om svært få kriminelle asylsøkere rundt omkring i landet.

Men hun har altså ikke tall. Kanskje Politidirektoratet har? – Nei, slike tall finnes ikke, sier Politidirektoratet. Hva med Politiets Utlendingsenhet? Nei. Der har de kun en rapport fra 2001 som viser at asylsøkerne antas å stå bak mindre enn 1% av det totale antall lovbrudd som ble oppklart.

Enden på visa er egentlig at Arne Johannesen setter likhetstegn mellom det å ikke ha papirene sine i orden og det å stjele, selge narkotika og begå voldskriminalitet.

Halvor Elvik kommenterer i valgbloggen sin at noe av det mest problematiske med Johannessens utspill er at han dømmer en stor gruppe mennesker skyldig før det motsatte er bevist.

Et hovedpoeng ved dette er at Johannessen forutsettes å være en forsvarer av rettssamfunnet med dets grunnprinsipper om å behandle hvert individ og hver sak for seg der ingen i utgangspunktet er skyldige før det er bevist for en domstol.

Og slik oppstår et argument for fengsling av ID-løse asylsøkere. Du trenger ett stykk politimann med ett tall og en påstand, samt et politisk parti som er villige til å bruke én kilde som begrunnelse for å stille et forslag som vil bety ganske mye for dem som faktisk ville blitt fengslet om løsningen ble implementert.

Det flaueste? At lederen for Politiets Fellesforbund vil fengsle folk han ser på som potensielle kriminelle. Rettstaten gjelder tydeligvis ikke for alle.

23 kommentarer om “Hvordan 18 000 ID-løse asylsøkere ble skurker

 1. Enig, men dette er ikke det viktigste poenget. Poenget er at disse 18.000 er del av organisert kriminell virksomhet, enten som offer eller som aktiv. Disse 18.000 stjeler plassen fra reelle asylsøkere, altså mennesker som står i fare for å bli torturert/drept/feilaktig fengslet hvis de ikke klarer å flykte fra hjemlandet. Norge skal IKKE ta i mot økonomiske flyktninger.

  Internering av flyktninger uten ID vil fungere preventivt mot denne virksomheten (organisert menneskesmugling), og en REELL flyktning vil uansett synes at en interneringsleir er himmelrike i forhold til alternativet!

  Selv om det ikke er 18.000 kriminelle asylsøkere i dette landet, så skal man ikke skyve under en stol at et betydelig antall er her for å utnytte systemet til å bedrive kriminell virksomhet, mange «asylsøkere» er i realiteten her for å omsette narkotika. Ved å være «ID-løse» så forsinker de behandlingen av sin søknad. Og når avslaget kommer (etter ett år?) kan de anke avgjørelsen, noe som garanter minst 10 nye måneders opphold mens anken behandles av Immigration Appeals Board (UNE). I denne perioden kan de gå fritt rund, sponset av norske skattepenger, samtidig som de omsetter narkotika i norske byer. Dette er fakta og realiteten! Men det gjelder selvfølgelig ikke alle 18.000, men trolig svært mange av disse.

  Vi SKAL hjelpe mennesker som trenger det, men slik systemet er lagt opp nå så blir de som virkelig trenger hjelp skjøvet bakover i køen av organisert menneskesmugling som utnytter den uendelige norske naiviteten og godtroheten.

 2. Det er jo forskjell på de ID-løse også. Noen HAR rett og slett ikke ID-papirer av ulike årsaker. Kanskje de er på flukt, kanskje noen tok det fra dem før de ble sendt avgårde.
  Og så er det noen som kommer med fly, men som plutselig ikke lenger har pass når de går av flyet. Den siste gruppen er den eneste jeg ville vært komfortabel med å internere.

  1. Ja, og det er mangelen på forståelse av at asylsøkere er enkeltmennesker med forskjellige historier som sjokkerer meg her. Du kan fengsle asylsøkere som begår kriminalitet, men du kan ikke fengsle alle asylsøkere prevantivt fordi de kunne komme til å begå kriminalitet. Stor forskjell.

   1. De som kommer med fly kvitter seg med papirene ETTER at de har kommet seg gjennom sikkerhetskontrollene! Vi bør ikke ha noe problem med å enten avvise disse eller holde dem i forvaring til man finner ut hvem de er.

    Nå vet ikke jeg hva slags erfaringer du har fra å oppholde deg i krigsoner, eller å være forfulgt, men jeg LOVER DEG at en ekte flyktning ikke vil ha noe som helst å utsette på at han må oppholde seg med begrenset bevegelsesfrihet mens søknaden hans vurderes!

    Slutt å være så forbannet naiv og å uttale deg om ting du ikke har forutsetninger for å forstå.

 3. Ja slik kan det gå om man velger å ha skylapper på og ikke forholde seg til fakta.
  Da ender man gjerne opp som deg med å tro at en pressevakt i UDI eller uten at du sier noe om hvem andre konkrete personer du snakket med i Politidirektoratet eller Plitiets utlendingsenhet.

  Det som jeg trodde faktisk at der i Rødt tok dere mer tid til, var å gjøre et min. av undersøkelser i teamet før dere gikk ut på blogger og annet. Men nei. Ikke dere heller.

  Jeg skal gi deg litt grunninformasjon om hva som har gått galt med asylpolitikken.

  I dag finnes det utallige organiserte kriminelle miljøer som rekrutererer personer for å reise til Norge. Jeg har selv snakket med miljøer i Oslo som bekrefter at dette er organisert og storindustri.

  Det som er felles og meget merkelig er at ca. 95 % av de asylsøkerne som kommer til landet ikke har noen form for legitimasjon. Men det stiller du selvfølgelig ikke spørsmål til ? For de Røde er ikke dette noe problem eller det går ingen alarmklokker.

  I dag har vi en situasjon i Oslo hvor det daglig er noen som knivstikkes, blir voldtatt eller ranet og slått ned på åpne gate. I tillegg så har voldsbølgen eksplodert på alle områder som i private boliger på dag og nattestid, i bedrifter, ja og de slår også personer ned på åpen gate både på dagtid og nattestid.

  Har ikke du fått med deg at det plutselig er desperat behov for flere ressurser i politiet ?? Hva tror du som gjør det ?

  Har du fått med deg at NAV ikke er i nærheten av å klare å håndtere alle henvendelser og søknader som kommer til dem ?? Hva tror du som gjør det ?

  Hva tror du som skjer når man på kort tid går fra 5.000 asylsøkere i året til 14.000 i 2008 og kanskje over 20.000 i år ??
  Og det uten at vi har gjort noe som helst i forhold til å forberede samfunnet på dette ??

  Hva mener du om at de som virkelig trenger hjelp, og som nå blir sittende i telt og må vente i mange mnd. for å få sin søknad behandlet p.g.a. den enorme mengden som plutselig har komt til Norge uten å få et eneste tilbud ?? Hva tror du som skjer med de ressurssterke i disse miljøene ?? Tror du de sitter med hendene i fanget og venter til de får jobb ?? NEI nå må du våkne.

  Og hva med all ulovlig invandring. Disse kommer på toppen. Ta deg noen turer ut i Oslo og se deg om. Og da mener jeg ikke at du skal ta deg en tur i Holmenkollen. Ta deg en tur ( ja nesten samme hvor i Oslo sentrum ) og du vil få sjokk. Det er så stor mengde personer som ikke kan norsk og som oppholder seg i Norge uten lov.

  Hvor mye tror du at disse tar for å banke opp en stakkers uskyldig person på gaten, eller brekke seg inn i et hus mens folk sover ?? NÅR SKAL DU VÅKNE.

  1. Beklager, men «Jeg har snakket med folk som sier» og «95% av alle» uten noen andre kilder er ikke veldig overbevisende. Har du kilde på noe av det du sier ovenfor?

   Jeg har ikke snakket med noen i UDI selv, jeg viser til NRK sin faktasjekk der noen har gjort det, og tro det eller ei, på en annen blogg en min. Du kan trykke på lenken og gå på besøk.

   Og du? Jeg bor i Oslo sentrum. Jeg trenger ikke dra dit for å se meg om.

   1. Når det gjelder 95% så er det politiets egne tall og tall som også er brukt i alle politiske debatter i valgkampen.

    Når det gjelder hvem jeg har snakket med…. Vil du at jeg skal oppgi navnene på dem som sier det ?? Dette går på de oppservasjoner man gjør og de personene man snakker med som jobber tett mot slike miljøer.

    Men siden du bor i Oslo, ser ikke du hva som holder på å skje rundt deg ??

    Jeg har svært mange gode venner av utenlandsk opprinnelse, så dette handler ikke om å generalisere ovenfor personer av ulik bakgrunn, religion, farge osv osv. Dette handler om oppgitthet ovenfor et system som har kolapset fullstendig og hvor dagens regjering forsøker å tåkelegge hele diskusjonen.

    Det som er det verste i denne saken er alle de som trenger hjelp og også de som allerede er integrert i Norge. Jeg tror at dagens asylpolitikk, eller mangel på asylpolitikk i neste runde fører til økt fremmedhat.

    Dette kommer i tillegg og som en konsekvens til den kriminalitetsbølgen som herjer i landet. Må du ha kilde for den påstanden også eller ??

    Det handler om å våkne opp og gjøre de nødvendige grep. Jeg registerer at Storberget i panikk tar beslutninger ukentlig på områder han blir avslørt på som ikke fungerer. Vi trenger en regjering som faktisk praktiserer en mer langsiktig politikk, og som ikke minst tenker forebyggende. Man kan ikke kun handle når det er valg.

    Men det jeg savner fra de rødgrønne er helhet i politikk. Jo lenger man kommer ut på venstresiden, jo mindre evne synes det å være at man også i Staten på ha inntekter for å dekke kostnader. Oljen varer ikke evig. Selv om man er næringsfientlig, må man inkl. det private næringslivet i kampen mot klimautfordringene, i kampen mot arbeidsledigehet, i kampen mot å få flere av de 800.000 trygdede ut i alternative jobber.

    Man kan ikke hevde å fremme samarbeid om man bygger et samarbeid på pålegg og ikke rammer, eller premiering av de som utfører tiltakene.

    Men dette er fremmedord for de Røde.

    Jeg registrerer forøvrig at de Røde har kastet seg inn i valgkampen med Erling Folkvord og i vanlig Folkvord stil forsøker å avdekke «kjempeskandaler» som eks. restaurantregninger på 30′ osv osv. I disse dager forsøker han å sanke stemmer ved å jobbe med et ikke avsluttet prosjekt i Spania.

    Men hvor var Folkvord når den rødgrønne regjeringen rotet vekk flere milliarder på Røkkeaksjer, og i påsken sov seg til et salg p.g.a. manglende kunnskap. Hvor var Folkvord da ??

    Det er opplagt at det ikke gir særlig troverdighet når man bare brummer i valgkampene, og spesielt ikke om man ønsker å være vaktbikkje nr. 1 men ikke ser den rødgrønne regjeringens svært mange katastrofe prosjekter. Eks. 600 mill. som ser ut til å være rotet vekk av jernbaneverket uroer ikke Folkvord. Direkte useriøst, desperat og patetisk av de Røde hele valgkampen.

  2. Aiaiai. Her var det mye fint å sette fingeren på.

   «Det er masse kriminalitet i Oslo, azzåeh!» – Mitt forslag er som følger: Alle som noen sinne har bodd i Oslo må bures inn! Dette viser kun at det er mange kriminelle idioter i Oslo. «Asylsøkere = farlig», sier du. «Oslofolk = farlig» sier jeg.
   Jeg har sett mange folk sloss på byen, og de har vært trøndere, alle sammen. Er trøndere farlig? Nei, det er de ikke, bare se på MEG, jeg er trønder, og jeg er snill.

   «NAV greier ikke å håndtere alle søknader!» sier du også. Det er ikke asylsøkerne sin feil, er det vel? Jeg er ikke asylsøker, og jeg har søkt støtte fra NAV en gang. Faktisk så er jeg ikke utlending eller innvandrer engang, jeg er norsk i fem generasjoner bakover. Aiai, tenk om det faktisk er vanlige folk som søker støtte fra NAV? Alle gravide gjør det, for eksempel. Fysjom. Hiv de gravide ut av landet!

   «Ta deg en tur til Oslo sentrum og se hvor mange FARLIGE KRIMINELLE som er der!» – Vel. Jeg antar at du har spurt samtlige du passerer en vanlig dag i Oslo sentrum om oppholdstilatelse, siden du kan si noe så bastant. Eller antar du automatisk at «negre som ikke snakker norsk = kriminelle/asylsøkere»? Det vil jo unektelig være feil.

   …men hva vet vel jeg? Jeg er jo en sånn der «tikkende bombe» uansett…

 4. Godt innlegg om viktig sak!

  Jeg er enig med dem som sier at identitetsløse asylsøkere må behandles på en ny måte. Noen har en troverdig grunn til at de ikke har ID – som at myndighetene i hjemlandet har beslaglagt ID’en som del av en forfølgelse på politisk grunnlag. Andre har ingen troverdig grunn – og har kanskje beviselig hatt ID når de gikk på flyet til Norge. Disse søknadene kan med fordel behandles raskt og søkerne bør holdes under oppsikt til de får vedtak om utsendelse.

  Godt at Venstres forslag om noen enkle grep for å gjøre dette bedre nettopp er snappet opp av regjeringen og gjennomføres i disse dager.

  1. Ja, og det viktigste prinsippet her er at du ikke kan skjære alle over en kam og at alle har rett til å behandles individuelt uavhengig av om de mangler papirer. Det skumle her jo å skulle forhåndsdømme en hel gruppe basert på veldig løs info.

   Føl fri til å utdype Venstres forslag (c:

 5. Dagens rødgrønne regjering sørger for at vi får økt fremmedhat, ikke minst fordi de ikke klarer å intigrere de asylsøkerne og invandrerne vi har tatt inn i landet.

  Da virker hjelp mot sin hensikt for dem som trenger det. Og de som ikke trenger det eller som kommer her for å utnytte at vi har et velferdssystem som ikke stiller krav, sender penger videre til sine org. i utlandet.

  Så uten å vite det så finansierer den rødgrønne regjeringen organisert kriminalitet.

  De finner det heller ikke ut før det tar av seg øreklokken og pelslua. I mellomtiden så krysser store deler av disse kriminelle ulovlige invandrerne fingrene for at de får fortsette å gjøre Norge til et utrygt land å bo i.

  Ja hva om de også klarte å få de Røde inn ? Ja da åpner vi vel dørene til Norges Bank også slik at bandene bare kan forsyne seg fritt. Ja for dere vil vel att alt skal deles ut ?

  VÅKN OPP FØR DET ER FOR SENT. FORSTÅ AT VERDEN HAR FORANDRET SEG OG AT NÅ HER VI ANDRE UTFORDRINGER EN FOR 100 ÅR SIDEN.

  Nå skal vi jobbe med et grønt næringsliv for å redde de fremtidige klimautfordringene. Ja for næringslivet må med om vi skal lykkes.

  Inntil vi får kontroll på asylpolitikken og de ulovlige invandrerne som ødelegger for de som er berettiget å komme til Norge. Og inntil vi har på plass en intigrasjonsjonspolitikk hvor de som kommer får et verdig liv. Ja inntil da så må vi stenge grensene og prioritere de absolutt mest trengende. Et min. krav er at de har identifikasjonspapirer. Om alle vet det, så passer de nok på papirene sine i fremtiden.

 6. 21. august var det oppslag om Venstres forslag til tre strakstiltak:
  1. Opprette en identifikasjonsenhet i underlagt Politiets utlendingsenhet (PU)
  En slagkraftig enhet på 30-35 personer som på heltid identifiserer (i dag er kompetansen spredt og mindre enn 10 personer jobber med dette på heltid). Målet er å identifisere hvem asylsøkeren er.

  2. Opprette en mobil registreringsenhet under PU
  To-tre registreringsbiler som reiser ut og registrerer asylsøkere ved grenseoverganger (grenseoverganger som, Ørje, Rygge, Svinesund). I dag får asylsøkerne utdelt en lapp med adressen til PU i Oslo. Det vil si at det kommer mange mennesker inn over landegrensene som vi ikke en gang har registrert.

  3. Opprette en transporttjeneste som frakter utviste fanger til Trandum
  Etter et utvisningsvedtak blir man i dag bedt om å ta bussen til Oslo, for så å melde seg for utvisning. Det holder ikke.
  Venstre innførte i regjering egen enhet for å ta seg av selve uttransporteringen, lagt til Trandum ved Gardermoen.

  http://www.venstre.no/artikkel/23413

  3. september innfører Storberget to av tiltakene:
  http://www.nrk.no/nyheter/1.6759060

 7. «Nå vet ikke jeg hva slags erfaringer du har fra å oppholde deg i krigsoner, eller å være forfulgt, men jeg LOVER DEG at en ekte flyktning ikke vil ha noe som helst å utsette på at han må oppholde seg med begrenset bevegelsesfrihet mens søknaden hans vurderes!

  Slutt å være så forbannet naiv og å uttale deg om ting du ikke har forutsetninger for å forstå.»

  Kan man altså ikke uttale seg om asylpolitikk uten å ha vært asylsøker selv?

 8. Sitat ABCNyheter Mandag, 07.09.09 kl. 06:19

  «– Folk som skjuler identiteten sin har aldri ærlige hensikter. Når asylsøkere passerer grenseovergangene har minst 80 prosent av dem ID-papirer. På vei inn til myndighetene i Oslo har bare fem til ti prosent av dem identifikasjonsdokumenter, sier Jan Bøhler, som påpeker at Tollvesenet får hjemmel for identitetsregistrering fra 2010.

  De vil blant annet rydde opp i det de kaller lovløse tilstander i Oslo, og er ikke redde for å bli stemplet som rasister.

  – Dette er det motsatte av rasisme. Hvis vi lar kriminelle asylsøkere selge dop skaper det rasisme. Da politiet ikke tok tak i de kriminelle A- og B-gjengen var det diskriminering av det pakistanske miljøet, sier Bøhler.»

  http://www.abcnyheter.no/node/95203

 9. Jeg vet ikke om noen av de som har kommentert her har vært på flukt i sitt eget land. Det har ikke jeg, men jeg forstår alikevel at dersom man ses på som en fiende av myndighetene/folk som har støtte i myndighetene er det ikke slik at man går på den lokale varianten av passkontoret og ber om å få pass. «Jeg skal flykte vekk fra dere jeg, så det er fint hvis jeg kunne fått noen papirer på hvem jeg er. «. Hadde jeg vært i en så alvorlig situasjon at jeg måtte flykte fra hjemlandet mitt, hadde ikke «oi, jeg må huske å få med identifikasjonspapirene mine» vært min første tanke. Det er ikke passet ditt du løper inn igjen i huset ditt for å redde dersom det begynner å brenne.

  Det skremmer meg. Jeg forstår utifra det jeg leser at en del antagelig er bevisst ID-løse, fordi de tjener på det. Men jeg forstår også at mange er ID-løse, enten fordi de aldri har fått noen ID utdelt, eller fordi de ikke fikk den med seg når de måtte flykte fra en livstruende situasjon i hui og hast. Derfor mener jeg at det er KATASTROFE at noen kan kalle alle uten ID-papirer kriminelle!

 10. Smarte, smarte Virrvarr. Mindre virrvarr fra deg enn mange andre. Den systematiske mistenkeliggjøringa av alle fremmede raringer er litt… ubehagelig å iaktta. Men så er jeg jo fra Oslo, og fra utlandet, så jeg er vel automatisk kriminell og burde gå å holde de innestengte asylsøkerne med selskap. Nei, ting går gærne veien for tida.

 11. Det er ikke lett å ville være både medmenneske og realist. Bare folketilveksten i Bangladesh på ett år tilsvarer f.eks. halve Norges befolkning. Etterhvert som havet stiger, oversvømmes stadig mer av de fruktbare delene av landet deres. Rekk opp de som er idealistiske nok til å ville flerdoble Norges befolkning med desperate mennesker fra Bangladesh.
  Etter min mening er det taktisk klokt og dermed humanistisk å ta nødvendige virkemiddel i bruk for å få bukt mot kriminelle innvandrere. Det å gi vann til møllen for dem som i utgangspunktet ikke ser på mennesker med andre hudfarger som medmennesker, er ikke fornuftig i et demokrati. Det heter at på seg selv kjenner en andre. Jeg hadde godtatt begrenset frihet i en periode hvis alternativet var å være i livsfare. Trygghet hadde vært førsteprioritet. Det hadde vært akseptabelt når begrunnelsen var å få kontroll på mennesker som hadde livsfiendtlige hensikter.

 12. Det høres nok litt kynisk og hardt ut å ville holde de nyankomne under kontroll i en periode inntil sakene deres er utredet. Men en slik kontroll kan kombineres med det å satse mer på boligstandarden, og å bruke mer ressurser på leger og psykologer. Kanskje kunne det også appelleres til frivillige organisasjoner. De kunne gi dem som midlertidig mister friheten kontakt med nordmenn og en første start på språkopplæringen.

 13. Han Arne Johannessen minner meg etter hvert vagt om eventyret om Trollet på Hedalsskogen av Odd Børretsen (Det norske folks bedrøvelige liv og historie og andre folkeeventyr).
  Kortversjon: trollet kroer seg og koser seg og er vennlig så lenge det får oppmerksomhet, men når folk har vent seg til det og det blir glemt tar det etter hvert (mer og mer) kraftige virkemidler i bruk for å bli sett og hørt (det blir jo ensomt der inne i skogen, må vite) – og det ender, som vanlig i eventyr, med en aller annen forferdelse.
  Jeg føler vel at Johannessen er blitt litt, skal vi si, nærgående og påtrengende og pinlig i sin «se på meg! se på meg»-trang. Æsj.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.