TT-skandalen

Tenk deg at du skal i barnedåp. Tenk deg at du bestilte drosje ikke én, men to dager i forveien. Tenk deg at du står der i finstasen med kjæresten og får en telefon fra drosjen fem minutter etter at den skulle vært der. Den kommer ikke. Hvertfall ikke på en halvtime. Kanskje tre kvarter. Ok, om en time bør den være der. Muligens. Sett deg og vent, ta deg en kaffe i mens.

Du ville blitt sint, ikke sant? Og så ville du bedt drosjen dra til helvete, løpt ut og vinket inn en ny bil og kommet deg avgårde. Det er bare at det ikke er fysisk mulig om du sitter i rullestol og er avhengig av at drosjen kan frakte både deg og rullestolen. Du kan ikke ta en vanlig drosje.

Så du går ut og tar trikken i stedet. Ja, ikke hvilken som helst trikk, da. Du kommer ikke på 11. Den har høyt gulv. Du kommer ikke på 12. Den har høyt gulv. Du kommer på 13, hvis du er heldig og de ikke kjører gamle trikker med høyt gulv langs den ruten, også. Bussen finnes ikke for deg, du kommer ikke på. Heldigvis for deg ligger stedet du skal i barnedåp ved et T-banestopp, et T-banestopp der det ikke er så stor høydeforskjell mellom bane og perrong at du ikke kommer deg av. Og siden vi er greie, later vi som om du er en kompetent rullestolbruker og vet hvilke deler av perrongen på jernbanetorget som er så høye at du kommer på banen uten å bli stående og spinne i løse luften. Vi skal ikke gjøre det for vanskelig for deg, heller.

Vi trekker også fra det faktum at byen ikke er brøytet og at du må kjøre midt i veien for ikke å kjøre deg fast i snøen. Du trenger ikke for mange utfordringer nå. Du skal bare komme deg i selskapet, siden drosjen bestemte seg for å dumpe deg.

Det kunne vært vanskeligere. Vi kunne sagt at du bodde et annet sted enn Oslo sentrum, som Røa, Veitvedt eller Ensjø. Vi kunne sagt at du var avhengig av rullestolsdrosjen for å komme deg på jobb om morgenen, at klokka var halv åtte da sjåføren ringte deg for å fortelle deg at den kom en time forsinket. Vi kunne sagt at dette var den første jobben du hadde fått etter å ha søkt og søkt, og at sjefen din ikke var særlig vennligsinnet innstilt til at du plutselig kom forsent på jobb hver dag. Vi kunne sagt at du skulle tatt drosjen til Gardermoen for å komme deg på et fly til en viktig konferanse, et fly du nå mister fordi rullestolsdrosjen ikke er til å stole på.

Og så trekker vi fra det faktum at når du først kommer inn i drosjen, er du ikke eneste passasjer: Det nye drosjeselskapet samkjører. Den skal kjøre Kåre til dagsenteret, Anna til barneskolen og Ali på institusjon før den skal sette av deg på jobb. Vi ignorerer det faktum at du ville kommet for sent selv om drosjen hadde vært der på tiden. Vi vil ikke gjøre det altfor vanskelig for deg.

Vi tar for eksempel utgangspunkt i at du er en person som tåler litt brå forandringer og kjipe opplevelser i hverdagen, at du ikke er en av dem som trenger trygge rammer og faste rutiner. Du skal få slippe å kjenne på angsten over at bilen ikke kom da den skulle komme, over at den var full av fremmede ansikter og kjørte en annen vei enn den pleide. Vi skriver ikke inn i manuset at du hadde trengt en sjåfør med spesialopplæring. Vi vil ikke at du skal ha det vondt, heller.

Du er bare deg selv og du skal i barnedåp, og nå kommer du for sent. Vi skal bare ødelegge dagen din, ikke livet ditt.

Det er nemlig ikke så lett å skjønne hva “TT-skandale” betyr om du ikke har sett det på nært hold. Oslo Kommune har privatisert TT-kjøringen, og det svenske selskapet Samres har fått jobben. Resultatet? Oslo kommune har ingen TT-ordning mer. De har tilfeldige biler som det ikke er noen grunn til å ha tillitt til.

Privatiseringstilhenger eller privatiseringsmotstander spiller ingen rolle: En føkket tjeneste er en føkket tjeneste.

Alle vi andre kan bare hoppe på trikken eller vinke på en drosje i siste sekund. De som ikke kan det, har kunnet bestille en TT-bil minst et døgn i forveien. Nå eksisterer den muligheten bare i teorien. Kanskje kommer det en bil, og kanskje kommer det ikke.

Oppfordring: Kjenner du noen som har noen form for påvirkningsmakt i byrådet/bystyret/kommunen? Send dem dette innlegget. Er du medlem i Oslo Høyre, Oslo Frp eller Oslo Venstre? Vennligst forklar deg og forsvar deg i kommentarfeltet, og si hva du gjør for å få partifellende dine til å fikse.


28 kommentarer til “TT-skandalen”

 1. På byråd Ivar Johannesens nettside har jeg sakset litt fra en dialog mellom ham og byråd Sylvi Listhaug
  (nettadressen er http://www.ivarjohansen.no/temaer/funksjonshemmede/2539-transporttjeneste-funksjonshemmede.html anbefaler hele innlegget.)

  “…Byråd Sylvi Listhaug har nok rett i at det – isolert sett – ikke kreves ny bystyrebehandling for den betydelige innstramming Byrådet nå planlegger for TT-tjenesten, ved at det for arbeids-, utdanningsreiser m.v. legges opp til økt samkjøring. Men konsekvensen er betydelig for brukerne, og jeg håper brukerne sier tydelig fra overfor bystyrepolitikerne hvordan dette vil virke i praksis. Det bør skapes et politisk press mot denne innstramming……..

  …..Men samtidig er det et positivt signal fra Byrådet: Jeg har tidligere foreslått i bystyret at TT-brukere skal ha samme rett til å stoppe en drosje på gata, og selv kunne velge hvilket drosjeselskap som skal transportere meg, som alle oss andre. Byrådet varsler nå at de vil jobbe for å innfri dette, og det er bra at Byrådet støtter mitt tidligere initiativ.
  Les Byrådets notat til bystyrets finanskomite under “Les mer”……….

  …..Alle TT-kontrakter er sagt opp med virkning fra 01.01.2011. Helse- og velferdsetaten har fått i oppdrag å anskaffe nye kontrakter som skal tre i kraft fra 01.01.2011
  Kontraktene som skal inngås er i henhold til forskrift for transport av funksjonshemmede,Oslo kommune, av 18.12.2003 nr 1815 (TT-forskriften)…..

  …..Den første kontrakten ble utlyst den 7. juni 2010. Den gjelder spesialbil for rullestolbrukere og arbeids- og utdanningstransport. Dette er brukere som i dag forhåndsbestiller sin transport. Dette videreføres. Det legges også opp til å kunne oppnå større grad av samkjøring av de forhåndsbestilte reisene. Jeg vil i denne sammenheng vise til TT-forskriften § 13, hvor det heter følgende:

  Ҥ 13. Generelle bestemmelser

  En TT-reise er en kollektivreise og felles transport med andre må påregnes. Bydelen kan avtale reisetidspunkt som fraviker fra brukerens bestilling for å tilpasse fellestransport. Henting kan avvike med +/- 15 minutter fra avtalt hentetidspunkt og brukerens tid i bilen må normalt ikke overstige 1 time. I rushtid morgen og kveld må lengre tid i bil påregnes.
  Det vurderes nå å innføre en såkalt tjenestekonsesjonsordning for drosjetransport av disse reisene. Det vil innebære at alle drosjeselskaper med løyve i Oslo kan søke om å få konsesjon slik at brukerne kan velge enhver drosje tilhørende en sentral med konsesjon når de skal gjennomføre en fritidsreise. Alternativt vurderes såkalte parallelle rammeavtaler med flere leverandører. Utfordringen med parallelle rammeavtaler er at det krever at omfanget av oppdrag for den enkelte leverandør må kontraktsfestes jfr. forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr. 405. Videre kreves det at kommunen må følge opp at den enkelte leverandør får tildelt oppdrag i henhold til kontraktsfestet omfang.

  Sylvi Listhaug
  byråd

  Følg meg på Facebook her
  Følg meg på Twitter her

  Så langt jeg forstår dette er disse endringene helt ut Byrådets ansvar og må klages inn for samme. Både Ivar Johannesen og Sylvi Listhaug virker som de gjerne ser det kommer klager til Byrådet og at man ser fram til et arbeid med konsesjonsavtaler. I disse anbudspapirene er det viktig for brukerne å få nedfeldt egne ønsker. Gjør man ikke det får man Byrådets planer om nedskjæringer inn i de avgjørende papirene (privat eller offentlig blir da hipp som happ).
  Denne raske “prøveballongtiden” fra 01 01 11 til arbeidet med konsesjonspapirene starter (jeg håper ikke dette arbeidet er ferdig alt) er brukernes viktigste mulighet til å påvirke Bystyrets konsesjonsarbeid.
  Benytt klageskrivene og slike politiske kontakter som Ivar og Sylvia. Lykke til.

 2. Dette er en skam å lese. jeg kjørte taxi for mange år siden, og da fungerte dette tilsynelatende meget bra i Oslo Taxi’s regi. Det er trist å lese dette – ikke alle samfunnstjenester tåler å bli privatisert – vi må tenke på menneskene vi skal serve oppe i dette også!

 3. TT-ordningen er et eksempel på hvordan konkurranseutsetting (KU) fungerer. Tilhengerne av ordningen hevder at KU fører til at vi får flere tjenester for færre skattekroner. Hva viser erfaringene?
  I dette tilfellet blir transporttilbudet dårligere. Andre aktuelle saker er brudd på tariffavtelen når det gjelder lønn i renholdsbransjen og i sykehjem, markedsdeling i transportsektoren, “kreativ bokføring” i privatskoledrift osv. Heller ikke Erlend Tidemann klarer å forsvare KU. Han henviser til den delen av kommunens tilbud hvor brukerne fritt kan velge drosjer innenfor fastsatte rammer.
  Det KU kniper inn ett sted,renner ut andre steder:
  1) Rådyre konsulenter må leies inn.
  2) Det må brukes penger til spesielle kontrollordninger,som – viser det seg, likevel ikke fungerer.
  3) KU undergraver behovet for forutsigbarhet . Den psykiske belastningen som ordningen innebærer vil føre til mer sykefravær og tidligere pensjonering hos noen av arbeidstagerne.
  4) Aksjeeierne skal trekke ut sin del av potten.

  De som støtter KU har likevel et poeng. Offentlige løsninger er ofte firkantede, grå og fantasiløse. Vi kan også risikere å bli offer for selvrettferdige maktmennesker hvis det ikke finnes andre tilbud.
  Hvorfor ikke prøve et tredje alternativ?
  La de pengene som kommunen nå bruker til grupper med spesielle behov for transport overføres direkte til dem. La en – gjerne regional, ekspertgruppe sørge for fordelingen.
  Hva er fordelene?
  1) Det blir mer penger til fordeling siden en slipper å sløse dem bort til kontrollinstanser, aksjeutbytte osv.
  2) Ordningen blir langt mer fleksibel. Den enkelte kan spare av sin kvote på samkjøring når det er mulig, og ellers ha frihet til valg av drosjer når arbeidssituasjonen tilsier det.
  3) Vi har alle behov for å sitte i førersetet i egne liv. Kontroll over økonomien til transport, gir mennesker grep rundt rattet.

  • “De som støtter KU har likevel et poeng. Offentlige løsninger er ofte firkantede, grå og fantasiløse. Vi kan også risikere å bli offer for selvrettferdige maktmennesker hvis det ikke finnes andre tilbud.”

   Om dette er kritikken mot kommunale løsninger, så kjøper jeg det ikke. Jeg vil at mitt helsetilbud skal være grått og ikke minst “fantasiløst”. Med fantasiløst mener jeg forutsigbart, ikke utsatt for diverse “kreative” løsninger med gjentatte anledninger. Og jeg vil mye heller ha ett “selvrettferdig maktmenneske” å forholde meg til en jeg vil ha en profitt-maksimerende styrebasert aksjegruppe skal bestemme hva som er bra for meg. Ikke minst vil jeg ha stødig profesjonell langsikitghet fremfor kort-tids profitt-tenking.

 4. Det er en drøy og uriktig påstand at det kun er spesialbilene det har vært problemer med. Jeg jobber i en bolig for psykisk utviklingshemmede hvor mange er avhengig av (vanlig) drosje for å komme seg til/fra jobb, og som nattevakt har jeg i mange uker nå måttet jobbe masse overtid som følge av drosjer som ikke dukker opp når de skal om morgenen. I tillegg har det ofte skjedd at brukere har brukt halvannen time på å komme seg hjem (der de før brukte ti minutter). At dere har fått få klager på dette er et under etter min mening, ettersom dette utvilsomt har vært tilfelle i flere andre boliger jeg kjenner til også. Det lave antallet klager du hevder å ha mottatt kan kanskje ha sammenheng med at det har vært umulig å komme igjennom på telefon (ikke bare på morgenen, men til alle døgnets tider), og at det har tatt fryktelig lang tid å få svar på mail fra dere. Vennligst ikke prøv å dyss ned problemet.

  • Etter hva vi har hørt fra brukerorganisasjonene, er det mange som har gitt opp å klage, fordi de opplever at det ikke nytter. Det kan jo ha hatt noe å si for klagestrømmen …

  • Det er riktig som du sier at det har kommet en del klager også på drosjetransporten knyttet til arbeids- og utdanningsreiser. Jeg viste til fritidsreiser med drosje, der har vi få klager. Oppsummert blir det slik at vi får klager på arbeids- og utdanningsreisene enten de går med spesialbil eller drosje, men få klager på fritidsreisene.

 5. Noen oppklaringer fra Helse- og velferdsetaten

  Det kan være nyttig med noen faktiske avklaringer i denne saken.

  Først og fremst må vi skille mellom den TT-kjøringen som går med vanlige drosjer og det som kjøres med spesialbil. Fritidsreiser for gående passasjerer kjøres bare med vanlige drosjer. Dette er brorparten av TT-kjøringen og mer enn 13 000 TT-brukere har bare fritidsreiser. Fra nyttår er det fem ulike drosjeselskaper som har avtale med kommunen om denne transporten, og her går transportene veldig bra og det rapporteres få avvik.

  I tilegg kommer den TT-kjøringen som foregår i spesialbil. Tidligere var det slik at det bare var rullestolbrukere som ble transportert i spesialbil. Det som er nytt fra i år er at alle gående som har faste reiser til skole og arbeid også skal sitte på med disse bilene. Og det er i denne transporten vi har hatt innkjøringsproblemer. Dette omfatter om lag 1600 passasjerer.

  For disse passasjerene har vi innført to midlertidige ordninger som skulle hjelpe på problemene som har oppstått i innkjøringsfasen. Alle som opplever at transporten de har bestilt ikke kommer innen et kvarter etter bestillingstidspunktet, kan bestille en vanlig drosje og få refundert utgiftene til denne reisen. I tillegg har vi overgangsordningen, der de gående brukerne som ønsker det kan avtale med bydelen at de skal kjøre vanlig drosje til og fra arbeid, istedenfor å sitte på med en spesialbil.

  Det blir ikke riktig å sammenligne det oppdraget Samres utfører nå, med det oppdraget Konsentra hadde tidligere. Oppdraget til Samres omfatter planlegging av langt flere transporter i spesialbilene og siden noe slikt aldri har vært gjort i Oslo, er det heller ikke mulig å si noe sikkert om hvordan Konsentra ville løst dette oppdraget i dag.

  Det er ingen som helst tvil om at også spesialbilkjøringen går bedre nå enn den gjorde de første ukene. De problemene vi opplevde de første ukene skyldtes i all hovedsak at vi manglet informasjon om brukerne av disse faste transportene. Dette var ikke noe Samres hadde skyld i. Tvert i mot har vi opplevd at Samres har strukket seg svært langt og gjør alt de kan for å få transportene på skinner.

  Når jeg betrakter mediedekningen i denne saken synes jeg at Samres får ufortjent mye skyld for det som oppleves om galt. De feilene og forsinkelsene som passasjerene har opplevd etter nyttår må alle aktørene i tjenesten ta sin del av skylden for. Noe skyldes kommunen, noe skyldes sjåfører og transportører og noe skyldes kjørekontoret til Samres.

  Jeg vil også påpeke at vi gjerne tar i mot klager på TT-tjenesten fra passasjerene. Vi har et eget klageskjema på vebb som kan benyttes til dette, og alle klager vi får inn her vil bli tatt opp med den leverandøren som er skyld i avviket, de klagene som meldes inn til oss vil altså bidra til å rette opp feil hos leverandørene av tjenesten.
  Til klageskjema

  Vennlig hilsen
  Erlend Tidemann
  informasjonssjef
  Helse- og velferdsetaten
  Oslo kommune

  • Men hvorfor skal folk som ikke trenger spesialbiler samkjøre, i stedet for å kjøre vanlig drosje alene? Dette høres jo ut som en veldig klønete forandring på noe som i utgangspunktet ikke var et problem.

 6. SerendipityCat sa: “Innføringen av den nye TT-ordningen synes som en hån mot funksjonshemmede, og det kan nesten virke som om man ikke bryr seg om å sørge for at tilbudet er godt nok til at man har en reell mulighet til å delta.” = Enig!!

  Jeg synes generelt at Oslo er veldig lite tilgjengelig i forhold til steder vi liker aa sammenligne oss med. (Tenk at det ikke blir broytet engang, det er jo helt koko!) Som du nevner, Ida, er det bare noen trikker og noen t-baner som er sann halveis tilgjengelig (og langt i fra ordentlig universell utforming!) og busser er vel bare aa glemme for rullestolbrukere. Det er saa merkelig at vi ikke kan faa det til i Oslo/Norge naar saa mange andre steder har det… I Washington er alle bussene tilgjengelige med en kjekk liten utbrettbar heis, og man ser mange rullestolbrukere paa baade buss og metro. (Det viktige er jo at ALLE bussene er tilgjengelige, det hjelper lite om noen er det men ikke akkurat den man trenger.) Selv steder som vi ikke ofte sammenligner oss med, som Colombia, har bus rapid transit-systemer hvor bussene kjorer opp mot en liten platform og man bare kan rulle inn (det er en rampe opp til platformen, noen steder kanskje litt bratt men dog.)

  Det er virkelig en TT-skandale, akkurat som du sier. Men det er ogsaa trist at den offentlige transporten i Oslo er saa daarlig for folk paa hjul.

 7. Flott innlegg Ida!
  Dette MÅ ordnes opp i, for i bunn og grunn handler det om at funksjonshemmede, enten de nå sitter i rullestol eller er svaksynte eller har ME, må ha rett til å delta i samfunnet på lik linje med alle funksjonsfriske. Innføringen av den nye TT-ordningen synes som en hån mot funksjonshemmede, og det kan nesten virke som om man ikke bryr seg om å sørge for at tilbudet er godt nok til at man har en reell mulighet til å delta.
  Bare det at folk ikke kommer seg på jobb synes jeg er hårreisende. Det er vanskelig nok fra før å få innpass i arbeidslivet om man ikke er 100%, så dette gjør vel ikke arbeidsgivere noe videre positivt innstilt heller!
  Jeg blogget litt med utgangspunkt i posten din (har skrevet om det før også), og håper at flere som er opptatt av rettferdighet ser og skriver mer om dette. Jeg tror det er viktig å få frem brukerstemmene, og nå som er det er så mange fine politikere på Twitter så kan vi vel sende dem linker til alle innleggene, eller hur? 🙂 (Noe sånt i alle fall, jeg er litt overtrøtt nå).

  Vel, godt blogga i alle fall!

 8. […] Ida Jackson har blogget om erfaring med tjenesten her, og gir oss et innblikk i hvordan det er å skulle forsøke å komme seg i en barnedåp: Tenk deg at du skal i barnedåp. Tenk deg at du bestilte drosje ikke én, men to dager i forveien. Tenk deg at du står der i finstasen med kjæresten og får en telefon fra drosjen fem minutter etter at den skulle vært der. Den kommer ikke. Hvertfall ikke på en halvtime. Kanskje tre kvarter. Ok, om en time bør den være der. Muligens. Sett deg og vent, ta deg en kaffe i mens. […]

 9. Jeg er TT-bruker selv, men er gående så jeg slipper heldigvis å være avhengig av helt spesielle biler. Ikke blir jeg rammet av samkjøringen heller, i hvert fall har jeg ikke det så langt. Men det er helt forferdelige historier som kommer fram om dette. Jeg gjetter på at de snart er nødt til å gjøre om ordningen tilbake til slik den var.

  MEN – i den forbindelse må politikerne også se på kjøringen av syke til fra leger/sykehus. Der har de holdt på med samkjøring en lengre periode, uten at det fungerer spesielt godt der heller.

  Moren til ei jeg kjenner godt, er alvorlig kreftsyk og har opplevd å måtte vente i 1,5 time etter at hun har vært inne og fått cellegiftbehandling. Der satt hun; kvalm og dårlig og ingen taxi kom. Til slutt måtte hun betale selv for å ta egen drosje hjem.

  Samkjøringen der medfører at du kanskje har vært inne på sykehuset og fått “dødsdommen” (f.eks. alvorlig kreftdiagnose) og så må du sitte i en bil med 3 fremmede mennesker og skal takle alt sammen på en gang. Grusomt.. jeg synes det er så hjerterått at jeg mangler ord. Får lyst til å grine når jeg hører slike historier.

  Så – tt-ordningen må ordnes opp i, men det må jammen syketransporten også!

 10. Les konsesjonsbetingelsene og se hva som mangler og som derfor må med i neste anbudsrunde. Kanskje dette firmaet bryter betingelsene, og derfor kan pålegges øyeblikkelig endring?

  • Vi har foreslått det, og kommer til å gni det inn igjen viss det ikke har bedra seg betydelig til 15. mars (som er den fristen Samres og byrådet har fått av bystyreflertallet).

   Trur det sitter langt inne hos de fleste i bystyret å heve en kontrakt, dog. Det er viktig at så mange som mulig av de som har problemer med Samres og kjøringa klager og melder det inn “offisielt”, ikke bare til enkeltpolitikere eller til brukerorganisasjonene. Da blir det vanskeligere å avfeie problemer som “rykter” eller tilfeldige problemer eller hva det måtte være.

   Byrådsavdelinga for velferd og sosiale tjenester har det politiske ansvaret, mens Helse- og velferdsetaten har det administrative.

 11. Jeg er ikke blind eller lam eller har andre synlige problemer. Jeg har heller ikke angst eller andre psykiske utfordringer som gjør det vanskelig å ta kollektiv transport.

  Men. Jeg har en sykdom som gjør at jeg har kun en bitte liten dose overskudd, en liten dose som er helt avhengig av at jeg gjør alt så snilt som mulig for kroppen min.
  Min kropp synes det er anstrengende å sitte i en vanlig stol, dvs at kjøreturen må være kortest mulig, og jeg kan ikke måtte bestille kjøring med margin for å kunne komme til rett tid, for jeg orker ikke å sitte og vente en plass om jeg kommer frem for tidlig. Jeg kan heller ikke være i et lite rom (les bil) med andre som snakker, har på radio eller har vanlig kroppslukt/parfyme.
  Dermed kan jeg ikke ta TT.

  Jeg har forsøkt å spørre om jeg kunne få ta TT alene, men det var det omtrent ingen som fikk, så det kunne jeg bare glemme.
  Så da så. Da får jeg bare bli hjemme da. Det spiller jo ingen rolle for byråkratene for der kan jeg jo ikke gjøre mye ugang…

 12. Gurimalla, jeg ble så frustrert og oppgitt over å lese dette her! Det skulle jo ikke vært mulig at slikt som dette skal skje i våre dager, men tragisk nok eksisterer diskriminering fortsatt. Det er kanskje litt sterkt å kalle det diskriminering, men for meg er det dirkriminerende at rullestolbrukere, hørselshemmede, blinde osv. fortsatt skal oppleve hindringer for å få en velfungerende hverdag på lik linje med andre.

  • Det er diskriminerende. Det blir særlig tydelig når vi skjønner hvor lite viktig det later til å være at folk som trenger TT-transport skal kunne planlegge når de skal være på jobb eller skole. Det er ikke så farlig om blinde kommer en time eller så for seint på jobb, liksom?

 13. Noe av det “beste” med heile denne TT-skandalen, er at Oslo kommune eier selskapet Konsentra, som tidligere gjorde godt den jobben kjørekontoret Samres ikke takler nå. Vi hadde ikke hatt dette TT-kaoset om byrådet ikke hadde gjennomført ei heilt unødvendig konkurranseutsetting av kjørekontoret, samtidig som de gjennomførte samkjøring uten å bry seg det plukk om hva brukerne meinte om det.

  At Samres og byrådet skal ha skjerpa seg innen 15. mars har jeg små forhåpninger om, det tikker stadig inn e-post til Rødt-kontoret fra TT-brukere som ikke får transport eller som må vente utålelig lenge. Det opplagte å gjøre er å la Konsentra håndtere kjørekontoret igjen, og droppe samkjøringa. Viss kommunen skal gjennomføre endringer i TT-tilbudet, må det gjøres i samarbeid med de som faktisk bruker det.

  (Jeg jobber forøvrig også for ei bystyregruppe, Rødt sin 😉

  • Forøvrig, som sagt på Twitter:

   Samres har kun kjørekontoret, som TT-brukerne i utgangspunktet må kontakte for å bestille reiser. Hvilket drosjeselskap som brukes er egentlig irrelevant, det er kjørekontoret som har laga kaos.

 14. Hei Ida! Jeg bruker ikke fullt navn i dag jeg. Jeg jobber i hjemmesykepleien i oslo, og har vert med på problematiske TT-biler. Tenkte jeg kunne bidra med en liten historie. For en måned var jeg hos en bruker som skulle plukkes opp kl 0930, bruker hadde selvfølgelig stått opp kl 0500 for å gjøre seg klar. Drosjebilen kom rundt riktig tid, men han ringte opp til bruker og sa at han hadde hastverk og måtte kjøre videre hvis ikke bruker var i bilen om fem minutter. Bruker er gammel, rotete og ustø, å bruke fem minutter på å komme seg ned med heisen og ut på gata er en umulighet. Bruker ble naturlig vis veldig stresset og hadde ikke jeg vert der til å støtte hadde det endt i fall. Før det hadde gått fem minutter ringte det igjen. ‘Fort deg’ var beskjeden. Jeg tok telefonen fra bruker og fortalte at vi var nede om ca ti minutter og at det ikke var noe å gjøre med. Heldig vis gikk han med på dette og det endte godt.

  • Noe lignende har også vi opplevd, bare at sjåføren ikke ville kjøre rullestolbrukeren når vi kom med han ned til drosjen. Sjåføren hadde ikke tid og kjørte av gårde. Sa at han skulle komme tilbake om ca. et kvarter. Vi ventet nede ved inngangen i 30 min., og frøs alle tre. Så kjørte den ene av oss brukeren med vanlig bil. Siden det var så glatt utenfor sykehjemmet, sklei pasienten og datt og ble sittende i snøen til noen fra sykehjemmet endelig skjønte at noe var galt og man trengte hjelp.

   Dessverre så hadde ikke drosjesjåføren ringt på og sagt ifra at han hadde kommet. Ifølge ham, hadde han ventet i 15 min. Brukeren måtte nemlig på do rett før drosjen skulle ha kommet. Det tar tid å ta av og på klærne, ikke minst kjøre stolen i en leilighet som ikke er tilrettelagt. Uansett, siden sjåføren ikke hadde ringt på nede, visste ikke vi at drosjen hadde kommet.

   Hva er det de forventer egentlig – at en rullestolbruker som er hjertesyk og lammet skal vente nede ved inngangen og fryse midt på vinteren? Syntes det var utrolig frekt av sjåføren å bare kjøre fra oss når vi hadde møtt opp nede så fort vi kunne. Utrolig frekk og j…ig oppførsel. Håper de lærer seg å si ifra om at de er kommet og venter, slik Trondheim Taxi har for vane å gjøre.

 15. Jeg er medlem i Oslo KrF, og jobber faktisk for bystyregruppa, og selv om jeg ikke ble omfattet av befalingen tar jeg ansvar likevel;) Jeg kan forsikre at våre folk praktisk talt sitter på byråden for å få en ordning på dette. Vi følger dette ekstremt nøye, og oppfordrer alle som har hatt TT-problemer til å sende oss mail – gjerne rett til meg: srgardsvoll(at)oslobystyre(dått)no. Alle TT-tilbakemeldinger og -klager som kommer til oss leser varaordføreren personlig.
  Vi vurderer løpende hva slags forslag vi kan komme med, men akkurat nå forholder vi oss til bystyrevedtaket fra forrige uke som gir Samres og byrådet til 15. mars med å skjerpe seg.

 16. Hei Ida. Takk for bra innlegg! Tenker ofte på at transportmulighetene er blitt veldig tilgjengelige om dagen for flere typer funksjonsutfordringer, men så er jeg gående og ser ikke de mindre hindringene som motvirker alle andre gode intensjoner. Stå på krava! Når det gjelder taxiordningen så rister jeg bare på hodet – dette har vi hørt før. Kan det virkelig være så vanskelig å gi kunden (ja, det er jo det du er ikke sant?) det de bestiller? Håper de rette folkene får lest denne, vi trenger slike gode eksempler på dårlige løsninger. Lykke til videre.

Svar på Christoffer Torris OlsenAvbryt svar

%d